Wydrukuj tą strone
piątek, 02 październik 2020 07:08

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do CEIDG Featured

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle (dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze) przed 01.10.2020r. zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych. Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przesłanie pocztą lub złożenie osobiście poniższego wniosku.

 

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Czytano 210 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 02 październik 2020 07:31