czwartek, 21 maj 2020 18:41

Prezes Janusz Kowalski wypowiada się w Dzienniku Polskim


W Dzienniku Polskim (21.05.2020) red. Zbigniew Bartuś pisze o sytuacji przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa. W tej sprawie wypowiada się m.in. prezes Janusz Kowalski.

Redaktor Zbigniew Bartuś przedstawia argumenty zawarte w liście otwartym prezesa Janusza Kowalskiego do premiera Mateusza Morawieckiego. Janusz Kowalski rozpoczyna list zdaniami:

Pozwalam sobie dołączyć swój głos do tych wszystkich, którzy apelują do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej o ratowanie polskiego rzemiosła. Chcę zwrócić uwagę Pana Premiera na kilka problemów, z którym borykają się Izby Rzemieślnicze i Cechy w tym bardzo trudnym okresie spowodowanym pandemią i apelować o jak najszybsze wprowadzenie przepisów, które umożliwią

istnienie dalsze rzemiosła polskiego. Mam nadzieję, że patrząc na historię naszego kraju i rolę rzemiosła w tej historii dołoży Pan Premier wszelkich starań, jako szef rządu i jako historyk z

wykszatałcenia, aby to rzemiosło, które przetrwało tyle burz w naszych dziejach łącznie z hetakombą w czasie II wojny światowej nie zginęło.

Czytano 148 razy