poniedziałek, 21 październik 2019 12:22

Sukces naszej uczennicy! Kasia Chajduga Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Krakowa!

Podczas pierwszej sesji Młodzieżowa Rada Krakowa młodzi radni wybrali prezydium. Radzie przewodniczyć będzie Kasia Chajduga z Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie.
Jej zastępcami zostali:
Jakub Moraczyński z Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie
Karol Pawełko z XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie
Mateusz Werszner z XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie.
Sekretarzem MRK została Wiktoria Biedroń z XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Sesję do czasu wyboru nowych władz prowadził Dominik Jaśkowiec przewodniczący Rady Miasta Krakowa.Misją Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Krakowa.

Zdjęcia udostępnione dzięki Archiwum Kancelarii Rady Miasta Krakowa

  • RM1
  • RM2
  • RM3
  • RM4
  • RM5
  • RM6
Czytano 280 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 21 październik 2019 12:31