wtorek, 17 wrzesień 2019 14:55

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

Janusz Kowalski poprowadził pierwsze powakacyjne spotkanie członków Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie. Odbyło się w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów.

Czytano 226 razy