piątek, 06 wrzesień 2019 17:49

Wojewódzki okrągły stół edukacyjny w ramach działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się Małopolski Okrągły Stół Edukacyjny w ramach poszerzonej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Iwona Michałek, która równocześnie pełni funkcję pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły, a także wojewoda małopolski Piotr Ćwik, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, członkowie WRDS-u oraz przedstawiciele środowisk związanych z oświatą. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował prezes Janusz Kowalski i jego zastępca Tadeusz Dąbrowski. Nowosądecką Izbę reprezentował prezes Tadeusz Szewczyk, a tarnowską Jan Błażkiewicz.

Spotkanie koncentrowało się wokół pięciu kluczowych zagadnień: nauczyciel w systemie edukacji, jakość w systemie edukacji, nowoczesna szkoła, uczeń w systemie edukacji oraz rodzice w systemie edukacji.
 W imieniu rzemiosła głos zabierał prezes Janusz Kowalski.

fot. MUW

 

Czytano 249 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 06 wrzesień 2019 17:53