Wydrukuj tą strone
czwartek, 27 czerwiec 2019 19:35

Kongres Rzemiosła Polskiego 2019

Oto relacja z Kongresu Rzemiosła Polskiego ze internetowej strony Związku Rzemiosła Polskiego z dopiskiem dyrektor krakowskiej Izby Anny Adamczyk.

W dniu 25 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów obradował coroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, zastępcy prezesa ZRP.

Część roboczą Kongresu rozpoczął prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, zapoznając delegatów ze sprawozdaniem z prac Zarządu po roku działania pod rządami nowego kierownictwa.

Na liście uchwał i wniosków priorytetowe miejsce zajęły problemy z zakresu szeroko pojętej oświaty zawodowej. Wśród zgłaszanych spraw powtarzała się konieczność zwiększenia kwoty dofinansowania za szkolenie uczniów w rzemiośle, która obejmowałaby również refundację za okres nauki spowodowany powtarzaniem roku w szkole branżowej, oraz potrzeba zmiany prawa w kierunku powrotu do listy zawodów rzemieślniczych, których wykonywanie powinno być związane z koniecznością posiadania kwalifikacji. Znacznie podniosłoby to poziom rzetelności i jakości wykonywanych usług, które dzisiaj w wielu zawodach rzemieślniczych mogą być oferowane również przez przedsiębiorców niezrzeszony w organizacjach rzemiosła, a nawet nieposiadających stosownych uprawnień.

Zgłoszono również potrzebę obecności w czasie Kongresu przedstawicieli Rządu RP, aby kwestie ważne dla środowiska rzemieślniczego były popularyzowane i docierały bezpośrednio do osób decyzyjnych w Państwie.

Kongres zakończył się przyjęciem sprawozdań z wykonania rocznego planu działalności oraz planu finansowego za rok 2018 oraz udzieleniem absolutorium prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego za działalność w mijającym roku.

Tradycyjnie Kongres Rzemiosła Polskiego rozpoczął się uroczystością wręczenia Szabli Kilińskiego rzemieślnikom zasłużonym dla środowiska. Z rąk Jana Gogolewskiego, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, najwyższe honorowe odznaczenie w rzemiośle odebrali: Bogdan Czerkas (Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie), Krystyna Dzielska (Izba Rzemieślnicza w Opolu), Stanisław Kurzawski (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.), Janina Łysakowska (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.), Wiesław Ratajczak (Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu), Robert Jacek Romanowski (Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu) oraz Piotr Sokołowski (Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu).

Podczas uroczystości obecni byli poszczególni prezesi Izb Rzemieślniczych oraz najbliżsi wyróżnionych rzemieślników.

Oto relacja dyrektor naszej Izby Anny Adamczyk

W dniu 25 czerwca 2019 roku odbył się sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego,  który rozpoczęła uroczystość wręczenia Szabli Kilińskiego zasłużonym dla środowiska   rzemieślnikom.
Obradom przewodniczył prof. Jan Klimek Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. Do Prezydium Kongresu delegaci powołali m.in. naszego przedstawiciela Tadeusza Dąbrowskiego Zastępcę Prezesa MIRiP. Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu ZRP i  wykonania planu finansowego za 2018r i udzielili Prezesowi i Zarządowi ZRP absolutorium za 2018r.
Delegatami z Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na Kongres byli:
Janusz Kowalski
Janusz Chwajoł
Tadeusz Dąbrowski
Andrzej Dębowski
Roman Koszyk
Tadeusz Kurpiel
Zbigniew Sarapata

  • KongZRP_1
  • KongZRP_2
  • KongZRP_3
  • KongZRP_4
  • KongZRP_5
  • KongZRP_6
Czytano 432 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 27 czerwiec 2019 19:42