środa, 29 maj 2019 19:33

Obchody 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

W Teatrze Narodowym w Warszawie 28 maja 2019 r. odbyła się centralna uroczystość z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta RP, rządu, parlamentu, partnerów instytucjonalnych i społecznych PIP, środowiska naukowego, organizacji społecznych i politycznych, duchowieństwa oraz pracownicy inspekcji pracy. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali prezes Jan Gogolewski i jego zastępca Janusz Kowalski, członek Rady Dialogu Społecznego, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Zwracając się do uczestników spotkania, jego gospodarz - główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że początki inspekcji pracy w Polsce są ściśle związane z odzyskaniem przez naszą ojczyznę niepodległości. Dekret o powołaniu do życia inspekcji pracy podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już 3 stycznia 1919 r. był jednym z pierwszych i najważniejszych aktów w dziele budowy systemu ochrony pracy, wyznaczającym kierunek wspólnych starań o bezpieczeństwo pracujących Polaków. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu pierwszych inspektorów pracy inspekcja stała się instytucją potrzebną i szanowaną.

Wiesław Łyszczek przypomniał sylwetki kilku głównych inspektorów pracy, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla rozwoju urzędu: Franciszka Sokala, Mariana Klotta, Tadeusza Sułkowskiego, Anny Hintz, Romana Giedrojcia. Jak zaznaczył, każdy z nich przyczynił się do poprawy stanu przestrzegania prawa w naszym kraju i zostawił swoją cegiełkę w budowaniu skutecznej i profesjonalnej inspekcji pracy.

Głównym punktem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych pracowników PIP odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Józef Bajdel, Andrzej Bugalski i Jerzy Pas. Wręczono także blisko 200 Złotych, Srebrnych i Brązowych Medali za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji dokonała Halina Szymańska – szef Kancelarii Prezydenta RP, której towarzyszył Wiesław Łyszczek. W imieniu odznaczonych dziękował Józef Bajdel.

Podczas uroczystości wyświetlono film przygotowany siłami inspekcji pracy z okazji 100-lecia urzędu, obrazujący historię i dzień dzisiejszy PIP. W części artystycznej uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzonych.

 

Czytano 443 razy