czwartek, 16 maj 2019 13:13

Są nowe władze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W czwartek 16 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wybranej na Walnym Zgromadzeniu KKK w dniu 6 maja br. Walne Zgromadzenie wybrało prezesem Wiesława Jopka. Wybrano też członków Rady KKK oraz członków Komisji Rewizyjnej i Kupieckiego Sądu Koleżeńskiego. Przypomnijmy, że Grzegorz Mielnicki, wiceprezes MIRiP został powołany w skład Rady KKK.

Pierwsze posiedzenie Rady KKK dokonało wyboru sekretarza i zastępcy. Sekretarzem został Roman Zygfryd Gawrysiak. jego zastępcą Lucyna Gowin.


Ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym został Adam Udziela, jego zastępcąDanuta Nizińska,a sekretarzem Anna Adamek-Baran.


Na czele Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego stać będzie Józefa Truty, wiceprzewodniczącym został Jerzy Mikus.

Rada Krakowskiej Kongredacji Kupieckiej w głosowaniu persolannym zaakceptowała propozycję prezesa Wiesława Jopka, by jego zastępcami zostali:

Zbigniew Burdak, Jacek Fortuna, Jerzy Kotala i Leszek Lejkowski.

Prezes Janusz Kowalski przesłał do Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej serdeczne gratulacje i życzenia owocnej współpracy dla prezesa Wiesłąwa Jopka, jego zastępców i całej Rady.

Czytano 456 razy