wtorek, 07 maj 2019 19:53

Wiesław Jopek prezesem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W poniedziałek, 6 kwietnia 2019 r. w siedzibie przy ul. Garbarskiej 14 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Wybrano nowe władze. Prezesem został Wiesław Jopek. Wybrano także członków Rady KKK, Komisji Rewizyjnej KKK oraz Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego KKK. Ubiegającego się o reelekcję Wiesława Jopka gorąco poparł nasz prezes Janusz Kowalski wygłaszając rzeczową rekomendację.

W obradach uczestniczyły 123 osoby. Po sprawach proceduralnych i sprawozdaniach zebranie udzieliło absolutorium ustepującym władzom. Następnie przystąpiono do wyboru władz na koljną kadencję. Prezesem został Wiesław Jopek. Wybrano 15 osobową Rada KKK oraz Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Kupiecki (po siedem osób). Władze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej ukonstytuują się 16 maja.

 

Czytano 454 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 07 maj 2019 20:47