czwartek, 30 sierpień 2018 13:42

Szkolenie z zakresu wdrażania przez organizacje rzemiosła przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

Anna Adamczyk, dyrektor Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Sylwia Karasiewicz z Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych MIRiP uczestniczyły w Warszawie w szkoleniu z zakresu wdrażania przez organizacje rzemiosła przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyk i Społecznej, spotkanie szkoleniowe, dotyczącyme wdrażania przez organizacje rzemiosła, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.s.1). Szkolenie odbyło się w dniu 29 sierpnia 2018 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego Warszawa, ul. Miodowa 14, w sali im. Jana Kilińskiego.

 

W ramach programu omawiano następujące zagadnienia:

Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

Charakterystyka procesów przetwarzania danych osobowych w organizacjach rzemiosła w kontekście RODO

Przetwarzanie danych w imieniu administratora

Udostępnianie danych osobowych

Organizacja, zabezpieczenie procesu przetwarzania danych w organizacjach rzemiosła

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Klauzule informacyjne i inne dokumenty wymagane przez RODO

Czytano 724 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 10 wrzesień 2018 14:18