piątek, 13 kwiecień 2018 11:29

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

11 kwietnia 2018r. to data, która już na zawsze wpisze się w historię naszej Izby. To właśnie w tym dniu, podczas Sesji Rady Miasta została podjęta Uchwała umożliwiająca utworzenie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, którego organem prowadzącym będzie od 1 września 2018r. MIRiP..


W polskich przepisach prawnych nie ma możliwości przekazania szkoły innemu organowi prowadzącemu jeżeli szkoła liczy powyżej 70 osób, a taka sytuacja ma miejsce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ1) do którego uczęszcza obecni ponad 300 uczniów. Dlatego aby możliwe było utworzenie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości, którego organem prowadzącym będzie Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Radni musieli podjąć uchwałę o likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

Dzięki tym działaniom uczniowie uczący się dotąd w jednym budynku, ale de facto w dwóch różnych szkołach będą mogli wreszcie kontynuować naukę w jednej szkole prowadzonej przez MIRiP oraz korzystać ze wszystkich przywilejów które daje Izba. Od 1 września 2018 Izba umożliwi naukę w szkole wszystkim uczniom uczęszczającym w tym momencie do obydwu szkół – oprócz Branżowej Szkoły I Stopnia zostanie utworzone również Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości na bazie istniejącego w ZSZ1 Technikum. Dzięki temu z funduszu stypendialnego, dopłat do przejazdów, projektów realizowanych przez Izbę oraz innych korzyści wynikających z nauki w szkole MIRiP wreszcie będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie uczący się przy ulicy Rzeźniczej 4. W związku z tym, że Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości będzie kontynuacją obecnie istniejących struktur Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 nie będzie konieczne, aby uczniowie przenosili się do innych placówek na terenie Krakowa. Wszyscy uczniowie pozostaną w budynku który znają i pod opieką tego samego grona pedagogicznego. Jedyną zmianą jest zmiana organu prowadzącego placówkę czyli powierzenie jej prowadzenia przez Miasto Kraków Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Wizja prawdziwej i jedynej opartej na wielowiekowych rzemieślniczych tradycjach szkoły w Krakowie prowadzonej przez samych rzemieślników spotkała się z pozytywnym odbiorem uczniów, rodziców i nauczycieli - decyzje o utworzeniu Zespołu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną oraz Związki Zawodowe ZSZ1.

Ministerstwo Edukacji Narodowej kładzie ogromny nacisk na współpracę szkół z pracodawcami - nie ma mocniejszej współpracy, niż powierzenie do prowadzenia szkół organizacjom rzemieślniczym. Utworzenie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie jest więc najlepszym przykładem takiej współpracy. Umożliwienie Izbie prowadzania tak rozwojowej placówki, a przede wszystkim podjęte przez Urząd Miasta Krakowa w tym temacie działania umożliwiające rozwój szkoły, są wzorem do naśladowania dla innych miasta w Polsce.

Czytano 2661 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 13 kwiecień 2018 11:38