poniedziałek, 26 luty 2018 09:39

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dnia 12 lutego 2018r odbyło się posiedzenie, na którym Starosta Krakowski powołał nowych członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wśród nich znalazł się przedstawiciel rzemiosła – Jerzy Tomasik - Przewodniczący Komisji Samorządowo - Organizacyjnej MIRiP.

Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy oraz przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w 2017 roku. Ponadto, Rada podjęła stosowne Uchwały m.in. w sprawach:

- zaopiniowania projektu planu finansowania Funduszu Pracy z limitu środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia środków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań Powiatu Krakowskiego w 2018 roku,

- realizacji ze środków Funduszu Pracy "Pracy dla Młodych" w Powiecie Krakowskim w 2018 roku - Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiaty Krakowskiego w 2018 roku - zaopiniowania kierunków Szkolenia dla Powiatu Krakowskiego w 2018 roku - zaopiniowania planu szkoleń i zorganizowania szkolenia dla Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy - wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia nowych kierunków kształcenia w małopolskich szkołach.

W piątek, 23 lutego, rozpoczęła działalność w nowym składzie Powiatowa Rada Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Krakowa. Podczas inauguracyjnego posiedzenia tego gremium prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył podziękowania pracownikom poprzedniej kadencji i akty nominacyjne nowym członkom.

Czytano 649 razy