wtorek, 23 styczeń 2018 13:11

Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu

22 stycznia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu”. Spotkanie to jest kontynuacją wspólnej inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na rzecz kształcenia zawodowego.

W spotkaniu brali udział licznie przedstawiciele rzemiosła – prezesi i dyrektorzy Izb rzemieślniczych z całej Polski oraz dyrektorka Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP Jolanta Kossakowska. Małopolska była reprezentowana przez z-cę prezesa MIRiP Tadeusza Dąbrowskiego, starszego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych Jacka Rękę oraz z-cę dyrektora MIRiP Tomasza Kowalika.

W swoim wystąpieniu Minister Anna Zalewska zaprosiła pracodawców do bliższej współpracy przy planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych adresowanych do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Przykłady dobrych praktyk należy czerpać z doświadczenia innych państw Unii jak Niemcy, Austria, Szwajcaria gdzie szkolnictwo zawodowe jest na bardzo wysokim poziomie. Minister podkreśliła fakt, że decydujące znaczenie w tej kwestii ma istnienie w tych krajach samorządu gospodarczego.

W najbliższych tygodniach Ministerstwo będzie prowadziło działania zmierzające do wzmocnienia współpracy z pracodawcami. Działania te mają polegać na pomocy przedsiębiorcom w tworzeniu szkół (na wzór kiedyś istniejących - przyzakładowych) oraz ułatwić przekazywanie szkół innym organom prowadzącym. Ponadto, narzędziami zachęcającymi do wybierania zawodu mają być wyższe wynagrodzenia dla pracowników młodocianych oraz płatne staże, praktyki itp.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://izba.krakow.pl/images/2018/indeks

Czytano 888 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 23 styczeń 2018 13:17