czwartek, 28 grudzień 2017 11:34

Szkolenie skarbowe i zusowskie na koniec roku

Pracowicie kończy się rok 2017 dla małopolskich rzemieślników. Prezes Janusz Kowalski zaprosił 28 grudnia br. do Krakowa, do sali Na Kotłowem zarządy cechów i spółdzielni rzemieślniczych oraz pracowników Małopolskiej Izbu Rzemiosła i Przedsiębiorczości na szkolenia skarbowe i zusowskie.

Renata Sendor i Janusz Gruszka reprezentujący Urząd Skarbowy Nowa Huta przeprowadzili szkolenie z zakresu jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla mikroprzedsiębiorców.

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej  w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:
x  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
x  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.
Zatem mikroprzedsiębiorcą będzie każdy podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudniający mniej niż 10 pracowników.

Mgr Cecylia Pokracka z Biura Podatkowego Celgra mówiła o sprawach związanych z ZUS.

  • SzkoleniejpkDSCF7821_1
  • SzkoleniejpkDSCF7821_2
  • SzkoleniejpkDSCF7821_3
  • SzkoleniejpkDSCF7821_4
  • SzkoleniejpkDSCF7821_5
  • SzkoleniejpkDSCF7821_6
  • SzkoleniejpkDSCF7821_7
  • SzkoleniejpkDSCF7821_8
Czytano 1103 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 28 grudzień 2017 13:40