piątek, 22 grudzień 2017 10:37

Warsztaty FRSE dla branży budowlanej

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 11-12 grudnia zorganizowała dwudniowe szkolenie, skierowane dla osób które realizują projekty ERASMUS+ i PO WER w branży budowlanej.


Koordynatorem warsztatów ze strony MIRiP był z-ca dyrektora Tomasz Kowalik. W części otwierającej wydarzenie omówił działania podejmowane przez MIRiP w dziedzinie edukacji mające na celu promocję szkolnictwa zawodowego: w tym projekty ERASMUS+ i PO WER realizowane przez Izbę oraz szybki rozwój Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP. Podkreślił rolę szkolnictwa zawodowego dla polskiej gospodarki oraz ważną rolę potwierdzania kwalifikacji i nauki w systemie Mistrz-Uczeń.


Warsztaty skierowane były do beneficjentów realizujących w swojej instytucji projekty ukierunkowane na młodzież oraz dla nauczycieli kształcenia zawodowego, których tematyka związana jest z branżą budowlaną. Każda zgłoszona instytucja mogła zgłosić do udziału w warsztatach dwie osoby związane z realizacją projektów mobilności POWER VET. Dwudniowe warsztaty obejmowały wykład ekspercki z dziedziny sektora budowlanego. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję popracować nad istotnymi aspektami realizacji projektów tj: motywacja uczestników i członków zespołu projektowego, pozyskiwanie nowych lokalnych partnerów, ewaluacja działań czy upowszechnianie i wdrażanie rezultatów w kontekście przedmiotu projektu. Takie spotkanie było również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z instytucjami o podobnym profilu zawodowym.

 

 

 

  • Szkolenie_POWER_Zakopane1
  • Szkolenie_POWER_Zakopane10
  • Szkolenie_POWER_Zakopane13
  • Szkolenie_POWER_Zakopane18
  • Szkolenie_POWER_Zakopane19
  • Szkolenie_POWER_Zakopane22
  • Szkolenie_POWER_Zakopane4
  • Szkolenie_POWER_Zakopane5
  • Szkolenie_POWER_Zakopane7
  • Szkolenie_POWER_Zakopane8
Czytano 717 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 22 grudzień 2017 11:22