wtorek, 31 październik 2017 12:51

Szkolenie metodyczne dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych

W dniach 26-27 października w Warszawie odbyło się szkolenie metodyczne dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle". Celem szkolenia było uzupełnienie i aktualizacja wiedzy oraz doskonalenia umiejętności z zakresu przygotowania organizacji i przeprowadzania zawodowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w określonych zawodach. Szkolenie przeprowadzono na podstawie programu przygotowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Z Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie udział w szkoleniu wzięło 11 rzemieślników: przewodniczących i członków komisji egzaminacyjnych w następujących branżach:

mechanik pojazdów samochodowych: Bronisław Małek
blacharz samochodowy: Tadeusz Dąbrowski
elektromechanik: Zbigniew Zańko
stolarz: Józef Majerczyk
glazurnik: Jarosław Trzaska
fryzjer: Józefa Natanek i Anna Krejza
kucharz: Wiesław Zuzek
cukiernik: Jan Dziadkowiec
monter zabudowy i robót wykończeniowych: Stanisław Knap
ślusarz : Stanisław Słowik
oraz sekretarze komisji egzaminacyjnych: Anna Adamczyk, Ewa Cimer, Renata Jędrzykiewicz i Agnieszka Walczak Szefer.

Program szkolenia był dwuetapowy i obejmował m.in. aktualny kontekst prawny działalności komisji egzaminacyjnych, tryb i zasady przeprowadzania egzaminów, zasady konstruowania zadań na etap praktyczny, teoretyczny oraz przygotowanie zestawów pytań na egzamin, kryteria oceniania wiedzy i umiejętności zdających i wybrane zagadnienia z psychologii. Drugi etap szkolenia poświecony był całkowicie Platformie EWR. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami korzystania z Platformy EWR i możliwościami, jakie daje Platforma do celów egzaminacyjnych.

  • Warszawskieszkolenie
  • Warszawskieszkolenie1
  • Warszawskieszkolenie2
  • Warszawskieszkolenie3
  • Warszawskieszkolenie4
Czytano 2279 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 02 listopad 2017 11:36