piątek, 20 październik 2017 09:48

Konukurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"

W dniu 19 października odbyła się Finałowa Gala regionalnego etapu Konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w której z ramienia MIRiP uczestniczył z-ca dyrektora Tomasz Kowalik.

Promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, a także zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy – to główne cele konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, który od 18 lat organizuje Państwowa Inspekcja Pracy przy współudziale partnerów społecznych. Podczas Gali zaprezentowane zostały firmy, które zmagać będą się w ogólnopolskim finale konkursu. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem pracodawców i osób kierujących pracownikami. Jak podkreślali uczestnicy konkursu, wizja poddania się dobrowolnej kontroli przez PIP w ramach konkursu początkowo wzbudzała obawy. Okazało się jednak, że kontrole były bardzo pomocne w polepszeniu warunków pracy a inspektorzy pełnili bardziej funkcję doradczą niż kontrolną, co spotkało się z aprobatą pracowników zatrudnionych w kontrolowanych firmach.

Czytano 1433 razy