piątek, 20 październik 2017 09:46

# 30 lat Erasmus

Aby realizować projekty finansowane przez Unię Europejską, pracownicy MIRiP stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji.

W ubiegły piątek, tj. 13 października w Warszawie odbyło się szkolenie dotyczące zarządzania projektami mobilnościowymi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanych na zasadach Programu Erasmus+. Od roku 2017 pojawiły się istotne zmiany dotyczące umów zawieranych pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności. Znajomość tych zmian jest niezwykle istotna dla MIRiP, ponieważ już od 1 listopada rusza nowy Projekt dla naszych uczniów: „Nauka w połączeniu z praktyką gwarancją lepszego startu w dorosłość!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany wyjazdy dla 37 uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia MIRiP odbędą się w latach 2018/2019.

Czytano 1555 razy