piątek, 26 maj 2017 11:18

Wizyta czeskiej delegacji w MIRiP

W dniach 20-24 maj Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie gościła delegację przedstawicieli świata edukacji z Brna: Wice-Wojewodę Brna - Jan Vitula oraz dyrektorów czeskich szkół technicznych. Spotkanie jest wynikiem kontaktu nawiązanego podczas realizacji projektu “Wzmocnienie kontaktów zawodowych MŚP w sferze dualnego kształcenia zawodowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Promowanie bardziej intensywnej wymiany uczniów i młodych pracowników między krajami Grupy Wyszehradzkiej” realizowanego przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie w 2016 roku.

Po przybyciu do Krakowa w sobotę goście, na zaproszenie prezesa Izby Janusza Kowalskiego wzięli udział w Pikniku organizowanym na terenie Dworku Białoprądnickiego. Była to doskonała okazja na lepsze poznanie się w swobodnej atmosferze, ale także na uszczegółowienie programu na najbliższe dni.

W poniedziałek, delegacja wizytowała Urząd Miasta Krakowa – Wydział Edukacji, gdzie dzięki z-ca dyrektora Dariusz Domajewski przybliżył strukturę funkcjonowania Urzędu oraz zmieniającą się sytuację szkół na terenie Krakowa – w tym te spowodowane nadchodzącą reformą.

Następnie delegacja odwiedziła budynek Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP, gdzie z-ca dyrektora MIRiP Tomasz Kowalik wraz z dyrektor szkoły Elżbietą Kosacką przedstawił historię jej powstania oraz plany i cele do zrealizowania na najblizsze lata.

Jednym z ważniejszych punktów programu była wizyta w Powiatowym Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce, gdzie w świeżo wyremontowanym cechowym budynku, starszy Cechu Roman Koszyk opowiedział o aktualnie prowadzonych działaniach i współpracy Cechu ze szkołami w zakresie szkolenia w systemie Mistrz-Uczeń.

Podczas pobytu nasi czescy partnerzy zwiedzili ponadto szkoły i poznali dyrektorów małopolskich placówek edukacyjnych: Centrum Kształcenia Praktycznego (dyrektor Marek Filipczyk), Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (dyrektor Andrzej Mielczarek), Zespół Szkół Łączności (dyrektor Antoni Borgosz), Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (prezes Michał Roehlich).

Oprócz programu edukacyjnego, MIRiP przygotowała również program kulturowy obejmujące wizytę w Kopalni Soli w Wieliczce, odwiedzanie stoisk na Kiermaszu Rzemiosła oraz muzea znajdujące się na Rynku Głównym w Krakowie.

 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_1
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_10
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_11
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_12
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_13
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_14
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_15
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_16
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_17
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_18
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_19
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_2
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_20
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_21
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_22
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_23
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_24
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_25
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_26
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_27
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_28
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_3
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_4
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_5
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_6
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_7
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_8
 • Wizytadelegacjiczeskiejthumbnail_Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_wizyta_czeskiej_delegacji11_9
Czytano 1331 razy