wtorek, 25 kwiecień 2017 19:13

Wyniki XVII edycji Konkursu wiedzy o zasadach BHP

Dnia 19 kwietnia 2017r, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy i Kuratorium Oświaty przeprowadziła po raz siedemnasty regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Uroczystego otwarcia i rozpoczęcia konkursu dokonał prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie – pan Janusz Kowalski, podkreślając w krótkiej przemowie do uczniów jak ważne jest przestrzeganie prawa oraz bezpiecznych warunków w pracy zarówno teraz gdy są uczniami – młodocianymi pracownikami, ale również w przyszłości, kiedy sami zostaną pracodawcami.
W konkursie wzięło udział 22 uczniów reprezentujących m.in. naszą Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Szkoły Zawodowe w Olkuszu, Miechowie, Wieliczce i Niepołomicach.
Uczestnicy to uczniowie odbywający przygotowanie zawodowe u pracodawców zrzeszonych zarówno w krakowskich cechach branżowych oraz w cechach terenowych.

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:
Przewodniczący: Artur Samek - Nadinspektor, reprezentujący Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie; Członkowie:
Marta Wiechniak Małek - Starszy Wizytator, reprezentujący Kuratorium Oświaty w Krakowie;
Anna Adamczyk - Dyrektor MIRiP w Krakowie;
Anna Majerek - przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie;
Agnieszka Walczak Szefer i  Beata Ostrowska pracownicy MIRiP w Krakowie.
Po przeprowadzonej części pisemnej konkursu polegającej na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy wyłoniono szóstkę finalistów zakwalifikowanych do części ustnej konkursu :
* Ewelina Antos - (cukiernik) – uczennica Rzemieślniczej ZSZ MIRiP w Krakowie - Cech Rzemiosł Różnych w Wadowicach, Mistrz szkolący: P. Robert Pióro;
* Damian Bednarczyk - (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ) uczeń Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach - Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce, Mistrz szkolący: P. Marek Lasoń;
* Kamil Łach - (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ) uczeń Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach - Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce, Mistrz szkolący: P. Marek Lasoń;
* Dominika Grabka - (cukiernik) - uczennica Rzemieślniczej ZSZ MIRiP w Krakowie, Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce, Mistrz szkolący: P. Krzysztof Skucha;
* Anna Barczyk – ( fryzjer) – uczennica Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu, CRR w Oluszu, Mistrz szkolący : P. Ilona Curyło;
* Duszyc Rafał - ( monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych ) – uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie ,CRR w Miechowie, Mistrz szkolący: P. Jan Kałuża.
Druga cześć konkursu – ustna – wyłoniła

I miejsce – DAMIAN BEDNARCZYK

II miejsce – DOMINIKA GRABKA

LAUREACI I i II miejsca będą reprezentować naszą Izbę podczas XVII-go Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP w dniu 31 maja 2017r. w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Dyrektor Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie – Anna Adamczyk oraz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie –  Mariusz Pyrcz dokonali podsumowania i oceny konkursu podkreślając jego znaczenie i rolę edukacyjną.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i „słodkie” nagrody pocieszenia, natomiast dla zwycięzców zostały przygotowane wartościowe nagrody - tablety ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz sprzęt muzyczny – głośniki JBL i inne drobne upominki ufundowane przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Krakowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i przypominamy, że kolejna szansa dla wszystkich już za rok ;)
Za tegorocznych zwycięzców trzymamy kciuki i życzymy „wygranej” w etapie ogólnopolskim w Warszawie!!!

 • Konukursbhpthumbnail_BHP11
 • Konukursbhpthumbnail_BHP12
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_1
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_10
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_11
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_12
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_13
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_2
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_3
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_4
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_5
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_6
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_7
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_8
 • Konukursbhpthumbnail_BHP13_9
Czytano 1551 razy