piątek, 07 kwiecień 2017 19:37

III warsztaty szkoleniowo-informacyjne w ramach projektu „Rzemiosło w EFS”

W dniach 14-15 marca 2017 odbyły się III warsztaty szkoleniowo-informacyjne w ramach projektu „Rzemiosło w EFS”.
Warsztaty, które odbyły się w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach prowadzili przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego: Dyrektor Zespołu Funduszy Unijnych Norbert Pruszanowski wraz z z-cą Dyrektora Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Andrzejem Stępnikowskim. Głównym tematem warsztatów było omówienie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W szkoleniu brał udział z-ca Członka Komitetu Monitorującego RPO Jan Malinowski oraz pracownicy MIRiP: z-ca dyrektora Tomasz Kowalik wraz z Agnieszką Walczak-Szefer.
Efektem warsztatów było wypracowanie rekomendacji, które Izby Rzemieślnicze złożą do swoich Urzędów Marszałkowskich. Do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego zostanie skierowane pismo podpisane przez Janusza Kowalskiego – Członka Komitetu Monitorującego RPO oraz Jana Malinowskiego – Z-cę Członka Komitetu w sprawie zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej na wydzielenie puli środków skierowanych na celu promocji stricte dualnego systemu kształcenia zawodowego w systemie Mistrz-Uczeń. W ramach obecnego Programu wydzielono pulę środków na szeroko pojęty system kształcenia dualnego, jednak nie wykazano konkretnie jakie środki miałyby iść na rozwój rzemieślniczej nauki zawodu.

Czytano 1154 razy