niedziela, 28 maj 2023 15:05

Rzemieślnicy Roku 2022

Podczas sobotnich uroczystości z okazji 95-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości wręczono również tytuły Małopolskiego Rzemieślnika Roku 2022.
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie po raz 25-ty ogłosiła Konkurs na „Małopolskiego Rzemieślnika Roku”. Konkurs, ten ma na celu promowanie wyrobów i usług wytwarzanych przez małopolskich rzemieślników. Nagrodzone i wyróżniane firmy są promowane przez organizatora konkursu jako wizytówka województwa, co pomaga im w pozyskiwaniu nowych klientów i partnerów gospodarczych oraz podnosi również prestiż firmy.


Tytuł Małopolski Rzemieślnik Roku 2022 w kategorii usługi otrzymała: Janina DOMAGALSKA Salon Fryzjersko-Kosmetyczny, Skała, ul. Słomnicka 2 - za nieustanny rozwój firmy i dostosowywanie swoich, odznaczających się wysokim standardem usług, do ciągle zmieniających się potrzeb rynku, za profesjonalizm i zdolność rozsądnego inwestowania w rozwój dotychczasowej działalności i za podejmowanie nowych wyzwań, wieloletni dorobek zawodowy.
W kategorii przedsiębiorca: Zbigniew NOWAK, Inter Car Nowak Kraków, ul. Zakopiańska 167 - za rozwijanie swojej działalności wywodzącej się z klasycznego rzemiosła branży motoryzacyjnej, dorobek zawodowy, uzyskane nagrody i wyróżnienia, zaangażowanie w pracę Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Krakowie, Rady Przedsiębiorców, Związku Rzemiosła Polskiego oraz innych instytucjach wspierających działalność rzemieślniczą i przedsiębiorczość.
W kategorii rzemiosło artystyczne: Krzysztof PACZKA, Pracownia Witraży Kraków, Rynek Podgórski 13 - za wyjątkowość prowadzonej dzielności, kontynuację tradycji rodzinnej (firma założona przez ojca, Karola Paczkę i przekazywana nowemu pokoleniu, synowi), dorobek zawodowy, doświadczenie w trudnej sztuce łączącej umiejętności techniczne z artystycznymi, przy zachowaniu klasycznej formuły pracy rzemieślniczej.

Ponadto Kapituła przyznała wyróżnienia za wieloletni dorobek, wkład w rozwój swoich dziedzin rzemiosła, tworzenie wielopokoleniowych firm rodzinnych, umiejętne kierowanie założonymi przez siebie przedsiębiorstwami, zaangażowanie w pracę Cechów, dużą aktywność w życiu społecznym, rzetelność, kwalifikacje i doświadczenie, aktywne podejmowanie nowych wyzwań, za wysoki poziom świadczonych usług, a także dostosowywanie swojej oferty do zmieniających się trendów na rynku, podnoszenie swoich kwalifikacji i kształcenie uczniów – MARCINOWI JAKUBASOWI, Firma Handlowo-Usługowa, Wężerów 13 oraz RAFAŁOWI STANUCHOWI, Zakład Tapicerski Kalwaria Zebrzydowska, ul. Stolarska 19 A.

  • Rzemieślnik_Roku_2022
  • SwietoZlotnikow006
  • Sylwetki_Janina_Domagalska
  • Sylwetki_Krzysztof_Paczka
  • Sylwetki_Zbigniew_Nowak
Czytano 786 razy Ostatnio zmodyfikowano niedziela, 28 maj 2023 15:09