sobota, 27 maj 2023 23:06

Jubileusz 95-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości


Tradycja nakazuje, by w Krakowie poważne uroczystości rozpoczynać od mszy świętej w Bazylice Mariackiej. Tak też było w sobotę 27 maja 2023 roku, kiedy jubileusz 95-lecia świętowała Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Po nabożeństwie orszak rzemieślniczy ze sztandarami przeszedł wokół Rynku Głównego, zatrzymując się przy studzience upamiętniającej postać krakowskiego rzemieślnika Walentego Badylaka, byłego żołnierza Armii Krajowej, pseudonim "Szymon", emerytowanego piekarza, który 21 marca 1980 roku dokonał aktu samospalenia na krakowskim rynku. Zrobił to w proteście przeciw zakłamywaniu przez władze zbrodni katyńskiej, demoralizacji młodzieży i niszczeniu rzemiosła. Tu delegacja władz Związku Rzemiosła Polskiego i Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości złożyły wiązanki kwiatów. Drugi przystanek to tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę, który na Rynku Głównym w Krakowie 24 marca 1794 r. złożył uroczystą przysięgę, rozpoczynającą powstanie przeciwko Rosjanom nazwane później insurekcją kościuszkowską. Mówił: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. W tym miejscu zwyczajowo kwiaty składają delegacje wszystkich Cechów uczestniczące w uroczystości. Potem w rytm marszów granych przez Orkiestrę Dętą ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki wszyscy przeszli do hotelu Holiday Inn, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

- Serdecznie witam wszystkich gości przybyłych na jubileusz 95-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, która powstała w 1928 roku i od tej daty działa nieprzerwanie - mówił na początku części oficjalnej uroczystości Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Izby Rzemieślnicze powołane zostały dniu 15 czerwca 1927 roku na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Polski stosownie do zasad dla polskiego ustawodawstwa przemysłowego , zawartego w artykule 68 Konstytucji z dnia 17 marca 1921r. Minister Przemysłu i Handlu
rozporządzeniem z dnia 12 grudnia 1927 r ustanowił 17 izb rzemieślniczych kraju. W liczbie tej znalazła się Izba Rzemieślnicza w Krakowie.Statut nadany Izbie Rzemieślniczej w Krakowie rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 1928 Monitor Polski nr 179 z dnia 7 sierpnia 1928r określał działalność Izby.
Jubileusz odbywa się pod Patronatem Honorowym Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W skład Komitetu Honorowego wchodzą; Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa i ksiądz Infułat Dariusz Raś
Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej. Patronat medialny sprawują: Krakow.pl, Love Krakow.pl, TVP 3 Kraków . Wydarzenie jest współfinansowane w ramach zadania publicznego tj. "Wzmocnienie pozycji rzemiosła poprzez wzmożone działania lokalne" ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła.
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie otrzymała list gratulacyjny w związku z jubileuszem 95-lecia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy Andrzeja Dudy, który odczytała prowadząca uroczystość Barbara Gosztyła.

Następnie prezes Janusz Kowalski przywitał gości
- pana Mateusza Mołodzińskiego V-ce Wojewodę Małopolskiego
- pana Józefa Gawrona V-ce Marszałka Województwa Małopolskiego
- pana prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa
- pana Jana Gogolewskiego Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego
- Dariusza Rasia Infułata Bazyliki Mariackiej i duszpasterza rzemiosła Małopolskiej izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Senatora RP - Jerzego Fedorowicza, Bractwo Kurkowe, oraz pozostałych gości nie wymienionych z funkcji i nazwiska:
- prezesów zaprzyjaźnionych Izb wraz z dyrektorami
- bratnie organizacje samorządu gospodarczego
- przedstawicieli instytucji Krakowa
- dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP z przedstawicielami grona pedagogicznego, przedstawicieli prasy i mediów

Po powitaniach odbył się występ artystyczny uczennic i uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, którego dyrektorem jest Ewa Dziekan – Feliksiak. Młodzież zatańczyła taniec jazzowy pod kierunkiem Dominika Olechowskiego.
Nastńpnie z krótkim recitalem wystąpił Sylwestr Targosz Szalonek  tenor, aktor, instrumentalista, dyrygent, a potem na scenie zobaczyliśmy Wojciecha Dawida Terechowicza tenora Opery Krakowskiej.

W czasie krótkiej przerwy potrzebnej do zmiany aranżacji sali swoje wyroby do degustacji przedstawiły następujące firmy:
- firma Wolarek
- Delikatesy Andrzej Koc z produktami Pepsi Cola Lay”s firmy Jagła, soki Tymbark, paluszki Lajkonik
- Delikatesy Bracia Kubik
- Firma Taurus
- Restauracja Cechowa
- Hotel Holiday kawa i herbata
- Cukiernia Róża
- Piekarnia Zofia Rydzyk
- Katane kawa i lody
- Owoce firmy Jagła
- Tort jubileuszowy cukiernia Adam Cichowski. Tort jubileuszowy był deserem po obiedzie.
Po przewie nastąpiła część oficjalna uroczystości. Tak zacny jubileusz jest okazją do podsumowania nie tylko działalności Izby, ale także do uhonorowania zasłużonych rzemieślników.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej DUDA uhonorował odznaczeniami państwowymi - srebrnymi Krzyżami Zasługi Zbigniewa Nowaka z Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców w Krakowie oraz Piotra Ptaka członka Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce. Brązowym KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali: Elżbieta KOSACKA Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie, Jan BALTAZA Starszy Cechu Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów w Krakowie, Józef MAJERCZYK Podstarszy Cechu Rzemiosł Drzewnych i Innych Zawodów w Krakowie, Wojciech MOSZYŃSKI Dyrektor Małopolskiego Cechu Optyków, Mariusz SOSNOWSKI Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczo w Krakowie i członek Zarządu Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce. W imieniu prezydenta RP odznaczenia wręczył Mateusz MAŁODZIŃSKI, II Wicewojewoda Małopolski.

Każdy jubileusz jest dla organizacji i jej członków świętem, a także czasem podsumowania działalności najbardziej zasłużonych dla środowiska i miasta
rzemieślników. Na wniosek Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski nadał zaszczytne wyróżnienie odznakę Honoris Gratia dla osób zasłużonych dla Miasta Krakowa. Z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznakę Honoris Gratia otrzymali: Adam Cichowski cukiernik, Wiesław Gumula instalator, Wojciech Owca – dekarz, Marian Stoch emerytowany przedsiębiorca.
Zarząd Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości postanowił uhonorować specjalnym wyróżnieniem następujące osoby,
Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę (nagrodę odebrał wicewojewoda Mateusz Młodziński, marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego (nagrodę odebrał wicemarszałek Józef Gawron, prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, dyrektora Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Annę
Adamczyk. Wyróżnienia wręczyli prezes Janusz Kowalski oraz zastępcy prezesa Grzegorz Mielnicki i Andrzej Dębowski.
Jest to już wieloletnią tradycją, że zasłużone dla rzemiosła polskiego i małopolskiego osoby otrzymują najwyższe wyróżnienia rzemieślnicze. Na wniosek Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego nadał najwyższe wyróżnienie w rzemiośle Odznakę Honorową Szablę Kilinskiego w dowód uznania dla wieloletniej pracy zawodowej, zaangażowanie osobiste w problemy rzemiosła i wzorową pracę oraz kontakt ze środowiskiem.
Szablę Kilińskiego otrzymali: Andrzej Kulig zastępca prezydenta Miasta Krakowa, b. dyrektor Izby Rzemieślniczej, Jan Pamuła były długoletni prezes Izby Rzemieślniczej w Krakowie, Kazimierz Czekaj prezes firmy Dragon, podstarszy Cechu Drobnych Wytwórców w Krakowie, Marian Anielski starszy Cechu Drobnych Wytwórców w Krakowie, Jacek Gawlak mistrz złotnictwa i jubilerstwa, Dariusz Raś, Infułat Bazyliki Mariackiej któremu Szablę wręczono podczas uroczystej Mszy św. w dniu dzisiejszym w kościele Mariackim. Aktu dekoracji tymi najwyższymi odznaczeniami w polskim rzemiośle dokonali: prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski i zastępca prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski oraz Jan
Klimek zastępca prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Odbyło się także wręczenie wyróżnień Platynowymi Medalami im. Kilińskiego, które na wniosek Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości otrzymali za wieloletnią i wzorową pracę na rzecz środowiska małopolskich rzemieślników oraz w uznaniu zasług w działalności samorządu rzemiosła: Aleksander Adamski, Adam Bartczak, Andrzej Bielak, Czesław Bucki, Marian Doupal, Andrzej Front, Wiesław Gumula, Andrzej Koc, Edward Kluza, Krzysztof Kowal, Bożena Kozakowska, Jacek Kurczab w jego imieniu odznakę odebrał syn Patryk Kurczab współwłaściciel firmy, Roman Machnik, Wojciech Owca, Stanisław Sroka, Lidia Trapp.

Zarząd Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Krakowie w związku z jubileuszem postanowił uhonorować Złotym Odznakami Za Zasługi Rzemiośle osoby, które pracują na rzecz Izby i jej promocji. Na scenę zaproszono: Bartłomieja Banasia, Mieczysława Czumę, Sabinę Dudek, Barbarę Piotrowską, Władysława Korczyńskiego, Aleksandra Łodzia – Kobylińskiego, Leszka Mazana, Grzegorza Onyszkiewicza, Wojciecha Zguda.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie po raz 25-ty ogłosiła Konkurs na „Małopolskiego Rzemieślnika Roku”. Konkurs, ten ma na celu promowanie wyrobów i usług wytwarzanych przez małopolskich rzemieślników. Nagrodzone i wyróżniane firmy są promowane przez organizatora konkursu jako wizytówka województwa, co pomaga im w pozyskiwaniu nowych klientów i partnerów gospodarczych oraz podnosi również prestiż firmy.
Tytuł Małopolski Rzemieślnik Roku 2022 w kategorii usługi otrzymała: Janina DOMAGALSKA Salon Fryzjersko-Kosmetyczny, Skała, ul. Słomnicka 2 za nieustanny rozwój firmy i dostosowywanie swoich, odznaczających się wysokim standardem usług do ciągle zmieniających się potrzeb rynku, za profesjonalizm i zdolność rozsądnego inwestowania w rozwój dotychczasowej działalności i za podejmowanie nowych wyzwań, wieloletni dorobek zawodowy.
W kategorii przedsiębiorca: Zbigniew NOWAK Inter Car Nowak Kraków, ul. Zakopiańska 167 - za rozwijanie swojej działalności wywodzącej się z klasycznego rzemiosła branży motoryzacyjnej, dorobek zawodowy, uzyskane nagrody i wyróżnienia, zaangażowanie w pracę Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Krakowie, Rady Przedsiębiorców, Związku Rzemiosła Polskiego oraz innych instytucjach wspierających działalność rzemieślniczą i przedsiębiorczość.
W kategorii rzemiosło artystyczne: Krzysztof PACZKA Pracownia Witraży Kraków, Rynek Podgórski 13 - za wyjątkowość prowadzonej dzielności, kontynuację tradycji rodzinnej (firma założona przez ojca, Karola Paczkę i przekazywana nowemu pokoleniu, synowi), dorobek zawodowy, doświadczenie w trudnej sztuce łączącej umiejętności techniczne z artystycznymi, przy zachowaniu klasycznej formuły pracy rzemieślniczej.

Ponadto Kapituła przyznała wyróżnienia za wieloletni dorobek, wkład w rozwój swoich dziedzin rzemiosła, tworzenie wielopokoleniowych firm rodzinnych, umiejętne kierowanie założonymi przez siebie przedsiębiorstwami, zaangażowanie w pracę Cechów, dużą aktywność w życiu społecznym, rzetelność, kwalifikacje i doświadczenie, aktywne podejmowanie nowych wyzwań, za wysoki poziom świadczonych usług, a także dostosowywanie swojej oferty do zmieniających się trendów na rynku, podnoszenie swoich kwalifikacji i kształcenie uczniów – MARCINOWI JAKUBASOWI, Firma Handlowo-Usługowa, Wężerów 13 oraz RAFAŁOWI STANUCHOWI, Zakład Tapicerski Kalwaria Zebrzydowska, ul. Stolarska 19 A.

Prowadząca spotkanie Barbara Gosztyła w imieniu organizatorów podziękowała członkom Komitetu Honorowemu w osobach: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita,
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, prezydentowi Miasta Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu, prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego Janowi Gogolewskiemu, archiprezbiterowi Bazyliki Mariackiej ks. infułatowi Dariuszowi Rasiowi.

Partnerom i Sponsorom i Wydarzenia: Hotelowi Holiday Inn, Zistechnika, Elia Pracownia Złotnicza Janusz Kowalski, firmom : Kocyk, Kubik Delikatesy, Zakład Poligraficzny Madruk, Wamech, Dragon, Cichowscy, MPEC, Wolarek, Piekarnia Zofia Rydzyk, Restauracja Cechowa, Cukiernia Róża, firma Katane, Inter Car Nowak, Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie, Cech Zdunów, Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Wieliczka, Cech Złotników Jubilerów, Małopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów, Cech Rzemiosł Różnych Kalwaria Zebrzydowska, Cech Krawców, Cech Rzemiosł Drzewnych, Cech Rzemiosł Skórzanych, Cech Rzemiosł Różnych Wolbrom, Krakowski Cech Tapicerów, Klub Sportowy Juvenia Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych, Galeria Słowik, Cech Rzemiosł Drobnych Wytwórców Kraków oraz Cechy Chrzanów , Miechów, Olkusz i Proszowice.
Patronom Medialnym :Kraków Pl, Love Kraków, TVP 3 Kraków.

 • IMG_0381
 • IMG_0385
 • IMG_0386
 • IMG_0387
 • IMG_0388
 • IMG_0390
 • IMG_0391
 • IMG_0392
 • IMG_0394
 • IMG_0395
 • IMG_0396
 • IMG_0397
 • IMG_0398
 • IMG_0399
 • IMG_0403
 • IMG_0405
 • IMG_0407
 • IMG_0408
 • IMG_0410
 • IMG_0413
 • IMG_0418
 • IMG_0420
 • IMG_0422
 • IMG_0423
 • IMG_0428
 • IMG_0430
 • IMG_0432
 • IMG_0442
 • IMG_0444
 • IMG_0447
 • IMG_0448
 • IMG_0451
 • IMG_0452
 • IMG_0454
 • IMG_0458
 • IMG_0459
 • IMG_0460
 • IMG_0462
 • IMG_0463
 • IMG_0469
 • IMG_0470
 • IMG_0474
 • IMG_0475
 • IMG_0483
 • IMG_0486
 • IMG_0489
 • IMG_0494
 • IMG_0495
 • IMG_0496
 • IMG_0497
 • IMG_0498
 • IMG_0499
 • IMG_0500
 • IMG_0502
 • IMG_0503
 • IMG_0504
 • IMG_0507
 • IMG_0510
 • IMG_0513
 • IMG_0514
 • IMG_0517
 • IMG_0519
 • IMG_0520
 • IMG_0521
 • IMG_0522
 • IMG_0523
 • IMG_0524
 • IMG_0525
 • IMG_0526
 • IMG_0527
 • IMG_0528
 • IMG_0529
 • IMG_0530
 • IMG_0531
 • IMG_0533
 • IMG_0534
 • IMG_0537
 • IMG_0540
 • IMG_0541
 • IMG_0542
 • IMG_0544
 • IMG_0545
 • IMG_0547
 • IMG_0548
 • IMG_0549
 • IMG_0553
 • IMG_0555
 • IMG_0556
 • IMG_0557
 • IMG_0559
 • IMG_0561
 • IMG_0567
 • IMG_0568
 • IMG_0570
 • IMG_0571
 • IMG_0573
 • IMG_0574
 • IMG_0576
 • IMG_0577
 • IMG_0581
 • IMG_0583
 • IMG_0585
 • IMG_0588
 • IMG_0589
 • IMG_0590
 • IMG_0591
 • IMG_0592
 • IMG_0595
 • IMG_0596
 • IMG_0597
 • IMG_0600
 • IMG_0602
 • IMG_0603
 • IMG_0604
 • IMG_0607
 • IMG_0611
 • IMG_0614
 • IMG_0621
 • IMG_0622
 • IMG_0626
 • IMG_0628
 • IMG_0630
 • IMG_0632
 • IMG_0633
 • IMG_0638
 • IMG_0642
 • IMG_0646
 • IMG_0653
 • IMG_0654
 • IMG_0655
 • IMG_0657
 • IMG_0664
 • IMG_0665
 • IMG_0666
 • IMG_0667
 • IMG_0702
 • IMG_0706
 • IMG_0719
 • IMG_0720
 • IMG_0726
 • IMG_0727
 • IMG_0729
 • IMG_0731
 • IMG_0733
 • IMG_0736
 • IMG_0738
 • IMG_0747
 • IMG_0752
 • IMG_0753
 • IMG_0754
 • IMG_0755
 • IMG_0757
 • IMG_0762
Czytano 1192 razy Ostatnio zmodyfikowano sobota, 27 maj 2023 23:38