środa, 24 maj 2023 22:00

Krajowy Kongres Rzemiosła Zduńskiego

W dniach 25-27 maja 2023 roku w Krakowie odbędzie się Krajowy Kongres Rzemiosła Zduńskiego, którego głównym tematem będą Ekologiczne technologie zduńskie w realizacji celów klimatycznych UE. Magazyn "świat Kominków" objął kongres patronatem medialnym.


- Krajowy Kongres Rzemiosła Zduńskiego odbywa się z okazji 620. rocznicy potwierdzonego w dokumentach historycznych istnienia krakowskiego cechu zdunów - Mówi Jacek Ręka, sarszy Małopolskiego Cechu Zdunóe i Zawodów Pokrewnych.  -W trakcie wydarzenia przybliżone zostaną najnowsze technologie zduńskie indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych OZE (odnawialne źródła energii). Przedstawione zostanie na tle europejskim miejsce pieców i kominków w krajowym miksie energetycznym i w realizacji celów klimatycznych UE, co jest niezwykle istotne w aktualnej sytuacji kryzysu energetycznego.
Kongres ukaże również rozwój technologiczny stosowanych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków i pieców) i ich wpływ na przyśpieszenie spełnienia europejskich wymagań klimatycznych oraz poprawę jakości powietrza – zwłaszcza w Krakowie, przyczyniając się do ich upowszechnienia jako źródeł zapewniających stabilne ciepło, w miejsce dotychczas stosowanych instalacji grzewczych opartych na spalaniu paliw kopalnych.

W kontekście dzisiejszej sytuacji branży zduńskiej w Polsce i w oparciu o doświadczenia innych krajów europejskich, na przewidzianych w ramach Kongresu konferencjach, dyskusjach i spotkaniach będziemy chcieli ukazać konieczność rozwoju tradycyjnych struktur rzemiosła zduńskiego, warunkujących przywrócenie dualnego systemu szkolnictwa w zawodzie. Specjalistyczna edukacja zdunów zapewni umiejętność stosowania najnowszych rozwiązań technologicznych, materiałów i urządzeń zduńskich, stanowiących główne systemy ogrzewania współczesnych domów w sposób komfortowy, niskoemisyjny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

Kongres stanie się też okazją do spotkania i wymiany doświadczeń rzemieślników, producentów, specjalistów i ekspertów związanych z branżą zduńską oraz decydentów, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju stosowania drewna (biomasy drzewnej) jako najtańszego, zapewniającego stabilność i niezależność, bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska OZE w polskich domach.

Kongres stanie się też okazją do spotkania i wymiany doświadczeń rzemieślników, producentów, specjalistów i ekspertów związanych z branżą zduńską oraz decydentów, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju stosowania drewna (biomasy drzewnej) jako najtańszego, zapewniającego stabilność i niezależność, bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska OZE w polskich domach.
- Po wielu rozmowach z Jackiem Ręką, starszym Cechu Zdunów przekonałem się, że w tym co mówi jest sporo racji, twierdzi Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jeżeli rozważymy zainstalowanie technologii ogrzewania domu piecem pokojowym na drewno i jesteśmy przekonani, że wybudowany w oparciu o najnowsze materiały i rozwiązania technologiczne zapewni wygodne w użytkowaniu, podstawowe i niezależne ogrzewanie całego mieszkania, to musimy mieć pewność, że będzie on również gwarantował podczas użytkowania nisko emisyjność na poziomie przyjętym w całej EU za całkowicie bezpieczny dla zdrowia i środowiska - nawet w Krakowie. Nie możemy w tym względzie dawać wiary grupom zideologizowanych rewolucjonistów klimatycznych, którzy chcą, pod z góry założoną tezę, przypiąć piecom pokojowym łatkę największego truciciela powietrza i głównej przyczyny smogu. Jacek Ręka uświadomił mnie, że te grupy ignorują fakt, że w ubiegłym roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska zauważyło przedstawione przez ekspertów cechu zdunów z Krakowa argumenty i skorygowało przyjmowany od 13 lat do przeprowadzania inwentaryzacji emisji na potrzeby POP (programów ochrony Powietrza) krajowy wskaźnik emisji pyłów, obniżając go niemal 10-krotnie do poziomów przyjmowanych ogólnie w UE. Nie można się zatem powoływać dalej na nieaktualne już Krakowe wskaźniki, by nadal ograniczać lub zabraniać ogrzewania drewnem domu posądzając o zanieczyszenie powietrza. Nie musimy się też obawiać, że ogrzewanie domów piecami pokojowymi będzie uważane za technologię z zamierzchłej przeszłości. Cieszę się, że ten Kongres Zduński przełamie wiele z tych niesprawiedliwych poglądów - dodaje Janusz Kowalski.

Oto program kongresu:

Czwartek, 25.05.2023

Godz. 13:00 Przywitanie zaproszonych Gości przez Organizatora. Oficjalne rozpoczęcie Kongresu:

Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw – dr hab. Monika Motak, prof. AGH
Sesja 1 – wymagania normalizacyjne i prawne miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Godz. 13:30)
 

1. Przegląd europejskich wymagań i ograniczeń w stosowaniu ogrzewaczy pomieszczeń.

- Przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej i normalizacyjnej dotyczącej niskoemisyjnego stosowania ogrzewaczy pomieszczeń (wysokość stosowanych wskaźników PM) - Przedstawiciel Veuko

2. Przegląd polskich wymagań i ograniczeń w stosowaniu ogrzewaczy pomieszczeń.

- Przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej i normalizacyjnej dotyczącej niskoemisyjnego stosowania ogrzewaczy pomieszczeń (wysokość stosowanych wskaźników PM) - dr inż. M. Sułkowski

Czas na dyskusję
Sesja 2 – warunki realizacji wymogów dla pieców i kominków w Europie i w Polsce (Godz. 16:00)

1. Tradycyjne i współczesne struktury organizacyjne rzemiosła zduńskiego w systemie szkolnictwa młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodu zduna

- Przegląd obowiązujących wymogów posiadania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu zduna w krajach UE - Przedstawiciel Austria

Czas na dyskusję
19:00 - Uroczysta kolacja uczestników Kongresu i zaproszonych Gości

 
 Piątek, 26.05.2023

 
Sesja 3 – Piece na gaz drzewny  (Godz. 9:00)

1. Spalanie gazu drzewnego generowanego z pelletu w palnikach Blucomb typu TLUD (górnego zapłonu i górnego ciągu) – różnica w stosunku do pieców i kotłów zgazowujących drewno

- patenty dotyczące generacji gazu w palniku systemu TLUD

- rodzaje i dobór palników Blucomb do pieców i kominków

- wpływ na obniżenie emisji jednostkowej (Przedstawiciel Blucomb)

2. Akumulacyjne piece pokojowe zintegrowane z palnikiem – generatorem gazu drzewnego – realizacja Projektu badawczego NCBiR. (10:30)

- przedmiot, problematyka badań gazu (dr inż. Z. Gebhardt)

- modelownie (dr hab. inż. M. Filipowicz, prof. AGH)

- laboratorium, zbieranie danych, sterowanie (dr inż. K. Sornek)

- prezentacja wyników badań (mgr inż. P. Krok)

Czas na dyskusję
Sesja 4 – branża zduńska (Godz. 13:30)

1. 620 lat historii krakowskiego cechu zduńskiego. Maciej Burdzy, Fundacja Monumenta Poloniae

2. Kominki i tradycyjne piece zduńskie. Piotr Batura, Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece"

3. Nowe generacje pieców zduńskich. Jacek Ręka, Starszy Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych

Czas na dyskusję

Godz. 15:30 – Oficjalne zakończenie Kongresu
Godz. 16:00 – Walne zgromadzenie Członków Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych

Godz. 19:00 – Uroczysta kolacja Cechu i zaproszonych Gości
Sobota, 27.05.2023

Włączenie się uczestników Kongresu i przedstawicieli Cechu w obchody 95-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

10:00 – Jubileuszowa, uroczysta liturgia – kościół Mariacki

11:00 – Pochód pocztów sztandarowych i delegacji cechowych wokół krakowskiego rynku ze składaniem kwiatów pod monumentem Tadeusza Kościuszki

Więcej informacji: https://www.kominki.org/artykul/5998,krajowy-kongres-rzemiosla-zdunskiego

Czytano 353 razy