Już 19 maja 2019 o godz. 17:00 w Auditorium Maximum UJ, przy ul. Krupniczej 35 w Krakowie, odbędzie się kabaretowe show pt. „BEZ PARDONU... kabaret - piosenka.”

Konkurs plastyczny pt. „Jakie znasz zawody?” na etapie regionalnym (obszar województwa małopolskiego), adresowany był, jak w latach ubiegłych, do dzieci w wieku przedszkolnym. W tym roku łącznie nadesłano 82 prace z 13 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

W poniedziałek, 6 kwietnia 2019 r. w siedzibie przy ul. Garbarskiej 14 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Wybrano nowe władze. Prezesem został Wiesław Jopek. Wybrano także członków Rady KKK, Komisji Rewizyjnej KKK oraz Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego KKK. Ubiegającego się o reelekcję Wiesława Jopka gorąco poparł nasz prezes Janusz Kowalski wygłaszając rzeczową rekomendację.

W obradach uczestniczyły 123 osoby. Po sprawach proceduralnych i sprawozdaniach zebranie udzieliło absolutorium ustepującym władzom. Następnie przystąpiono do wyboru władz na koljną kadencję. Prezesem został Wiesław Jopek. Wybrano 15 osobową Rada KKK oraz Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Kupiecki (po siedem osób). Władze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej ukonstytuują się 16 maja.

 

Dnia 24 kwietnia 2019 Komisja Egzaminacyjna Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przeprowadziła egzamin w zawodzie kucharz w restauracji Resto_gar w Olkuszu. Do egzaminu przystąpiło 6 kandydatów: 3 osoby na czeladnika i 3 osoby na mistrza.

Prezes Janusz Kowalski reprezentował MAłopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w uroczystościach święcenia wielkanocnych potraw na Starym Kleparzu, w Rynku Głównym na Targach Wielkanocnych oraz przed Bazyliką Mariacką.

Jaj przepięknie malowanych. Świąt słonecznie roześmianych, w poniedziałek dużo wody, zdrowia, szczęścia oraz zgody!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzy członkom Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pracownikom oraz wszystkim rzemieślnikom życzy

Janusz Kowalski

Dnia 15 kwietnia 2019r, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy przeprowadziła po raz dziewiętnasty regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”. Uroczystego otwarcia i rozpoczęcia konkursu dokonał prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski, który podkreślił, że umiejętność pracy bezpiecznej, pracy w zgodzie z prawem, dbanie o bezpieczeństwo zatrudnionych ludzi to kompetencje, które będą towarzyszyć w całym dorosłym życiu zawodowym. W konkursie wzięło udział 21 uczniów reprezentujących m.in. naszą Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia, Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Olkuszu, Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, Zespół Szkół w Gdowie, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnicy to uczniowie odbywający przygotowanie zawodowe u pracodawców zrzeszonych w krakowskich cechach branżowych oraz w cechach terenowych.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w organizowanej przez Dziennik „Rzeczpospolita” oraz Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” Konferencji „Pracownicze plany kapitałowe”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w Hotelu Mercure Kraków Stare Miasto przy ul. Pawiej 18b w Krakowie.

Podczas konferencji zostaną omówione ogólne zasady funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych, zasady wdrożenia PPK pod względem prawnym i podatkowym, a także HR-owym i księgowym. Zakres tematyczny spotkania obejmie też sposób zarządzania PPK. Zapraszamy do rejestracji https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/7/1275-pracownicze-plany-kapitalowe

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu w Boutique Hotel's odbyły się trzecie warsztaty konsultacyjne prowadzone w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje Rzemiosła". W warsztatach brali udział przedstawiciele MIRiP - Z-ca prezesa Tadeusz Dąbrowski oraz Z-ca dyrektora Tomasz Kowalik.

niedziela, 14 kwiecień 2019 21:13

Niedziela Palmowa w Krakowie

33 zespoły z Małopolski i Śląska uczestniczyły w korowodzie palmowym organizowanym przez Teatr Regionalny i firmę Artim. Zespoły zawsze wychodzą spod Barbakanu i przechodzą pod kościół św. Wojciecha. W tym roku palmy święcił ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w asyście rektora kościoła św. Wojciecha Andrzeja Fydy i rektora seniora Antoniego Okrzesika. Gospodarzem wydarzenia był prezes Artimu Dariusz Michalak. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował prezes Janusz Kowalski.

Następnie każdy z zespołów prezentował się na estradzie Targów Wielkanocnych. W tym czasie jury oceniało zgłoszone do konkursu palmy. W tym roku było ich 17. Pierwsze miejsce zdobyła palma wykonana przez Martę Krztoń z Wierzchowia, drugie miejsce zdobyła palma Anety Zbyszyńskiej z Bębła a trzecie palma zespołu Modlicanie.

Jacek Majchrowski, prezydenta Krakowa i Tomislav Vidosevič, ambasador Chorwacji w Polsce otworzyli oficjalnie Targi Wielkanocne na Rynku Głównym w Krakowie. Gości było wielu, możecie ich zobaczyć na zdjęciach. Przemówienia wygłosili prezydent Jacek Majchrowski, ambasador Chorwacji Tomislav Vidosević i Darko Karen, żupan województwa Koprivničko Križevačkiego. Małopolską Izbę RZemiosła i Przedsiębiorczościreprezentował prezes Janusz Kowalski.

piątek, 12 kwiecień 2019 21:13

Film ze spotakania wielkanocnego w naszej Izbie

Zobaczcie na naszym Youtube film ze spotkania wielkanocnego

Strona 7 z 36