czwartek, 03 luty 2022 08:42

Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego

1 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Debata poświęcona była analizie aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Prezes Jan Gogolewski. W trybie zdalnym dołączyli do niego pozostali reprezentanci i eksperci ZRP w Radzie, w tym trybie w posiedzeniu uczestniczył również Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

wtorek, 25 styczeń 2022 12:05

Pożegnanie z kolędą odwołane

Uprzejmie informujemy, że z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej coroczne “Pożegnanie Kolędy”, które miało się odbyć w dniu 02.02.2022 r. zostało ODWOŁANE.

czwartek, 20 styczeń 2022 12:07

Żegnamy Wiesława Kasperczyka

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 13 stycznia b.r. zmarł
 
Wiesław Kasperczyk
 
Zasłużony, długoletni Członek Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Krakowie,
Członek Komisji Egzaminacyjnej MIRiP w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
 
Msza święta żałobna odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 21 stycznia
o godz. 12:00 w Kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim.
 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes, Zarząd i Pracownicy
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Informujmy, iż zgodnie z Ustawą o rzemiośle, od 19 stycznia 2022r. zmianie uległy stawki opłat egzaminacyjnych (Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. U z 2020r. poz. 2159 art.3 ust.3g pkt.4 )).

Nowe stawki opłat za egzaminy od 19.01.2022 roku wynoszą:

Egzamin czeladniczy 760,71 zł
Egzamin mistrzowski 1521,43 zł
Egzamin sprawdzający 271,68 zł
Egzamin poprawkowy czeladniczy – 50 % opłaty pierwszej 380,36 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski – 50% opłaty pierwszej 760,72 zł.

poniedziałek, 17 styczeń 2022 09:45

Zawód - złotnik

Zapraszamy do zapoznania się z filmem stworzonym przez Pasjonaci Tv, w którym wystąpił Prezes MIRiP Janusz Kowalski. Film dostępny do obejrzenia po kliknięciu TUTAJ.

piątek, 14 styczeń 2022 18:15

POŻEGNANIE Z KOLĘDĄ

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie serdecznie zaprasza członków Państwa organizacji wraz z rodzinami i uczniami na staropolskie

POŻEGNANIE Z KOLĘDĄ

W sali konferencyjnej MIRiP odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Starszych Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Prowadził je prezes Janusz Kowalski. Na początku zebrania prezes omówił działalność Związku Rzemiosła Polskiego, a szczególnie wyniki ubiegłorocznego Kongresu Wyborczego Związku Rzemiosła Polskiego. Przypomnijmy, że prezesem wybrano Jana Gogolewskiego. Nowym członkiem władz Związku został przedstawiciel naszej Izby, wiceprezes Grzegorz Mielnicki, który został wybrany w skład Komisji Rewizyjnej.

czwartek, 30 grudzień 2021 13:47

Materiały promujące rzemiosło

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego materiałów, związanych z promocją dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle - 3 prezentacje multimedialne stanowiące doskonałe narzędzie do realizacji zadań związanych z informowaniem o możliwościach kształcenia w rzemiośle oraz doradztwem zawodowym.

Niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą radosne, zdrowie i miłe. Zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego 2022 Roku


życzy prezes

Janusz Kowalski

z całym Zarządem
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

W hotelu Kazimierz u króla kurkowego Adama Rajpolda "Casmirusa" 21 grudnia 2021 r. odbyło się wigilijne spotkanie braci kurkowych. Kilkunastu braci zostało uhonorowanych odznaczeniami: krzyżami krakowskiego Bractwa Kurkowego, medalami królewskimi, medalami prezesa Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych. Marek Długosz, król Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych przygotował dla kilku braci specjalne bańki choinkowe ze srebrnym kurem dedykowane poszczególnym osobom.

Małopolskią Izbę Rzemiosła i Przedsębiorczości w Krakowie reprezentował prezes Janusz Kowalski, który przypomniał o rodowodzie Bractwa Kurkowego, przekaza pozdrowienia i życzenia świąteczne w imieniu prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i zaapelował wszustkich o szczepienia przeciw Covid-19.
Kapelan bracki ks. inf. Dariusz Raś, Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej odmówił modlitwę i pobłogosławił chleb i opłatki. Po życzeniach świątecznych i noworocznych o obyczajach kolędniczych w Krakowie opowiadali redaktorzy Mieczysław Czuma i Leszek Mazan, a do wspólnego kolędowania wciągała uczestników spotkania Barbara Leśniak.
Krakowscy bracia z radością powitali w swoim gronie gości z Bractwa Kurkowego w Tarnowie oraz w Gorlicach, a także Braci Honorowych generałów: Edwarda Gruszkę, Sławomira Kowalskiego i Tomasza Drewniaka.

czwartek, 16 grudzień 2021 14:38

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

15 grudnia w Jerzmanowicach odbyło się ostatnie w tym roku Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował Jerzy Tomasik.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2301) od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostanie ograniczone stacjonarne funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wprowadzone w nich nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa powyżej nie dotyczy branżowych szkół I stopnia - w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców. W związku z tym zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców odbywają się bez zmian o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Strona 6 z 66