Prezes Janusz Kowalski uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Najwięcej dyskusji wzbudził trzeci punkt porządku obrad: Nowe formy świadczenia pracy, a zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prezes Janusz Kowalski zabrał głos wdyskusji. Można go wysłuchać wchodząc na poniższy link. Prezes Kowalski mówi w czasie od godz. 13.12,24 do 13.16,23.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#DD74575883BC1B99C12583F900305FED

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”, które odbędą się 29 maja 2019 r. (środa) w godz. 10.00 – 14.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.

W Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem europosłanki Róża Thun i posła Józef Lassota, dotyczące eliminacji nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC i nie egzekwowanie Wytycznych KNF z 16.12.2016.
Organizatorami spotkania są: Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych - Związku Rzemiosła Polskiego, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Automobilklub Polski, Polska Izba Motoryzacji.
Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował Tadeusz Dąbrowski, wiceprezes MIRiP i wiceprzewodniczący OKRM ZRP.

Już 19 maja 2019 o godz. 17:00 w Auditorium Maximum UJ, przy ul. Krupniczej 35 w Krakowie, odbędzie się kabaretowe show pt. „BEZ PARDONU... kabaret - piosenka.”

Konkurs plastyczny pt. „Jakie znasz zawody?” na etapie regionalnym (obszar województwa małopolskiego), adresowany był, jak w latach ubiegłych, do dzieci w wieku przedszkolnym. W tym roku łącznie nadesłano 82 prace z 13 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

W poniedziałek, 6 kwietnia 2019 r. w siedzibie przy ul. Garbarskiej 14 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Wybrano nowe władze. Prezesem został Wiesław Jopek. Wybrano także członków Rady KKK, Komisji Rewizyjnej KKK oraz Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego KKK. Ubiegającego się o reelekcję Wiesława Jopka gorąco poparł nasz prezes Janusz Kowalski wygłaszając rzeczową rekomendację.

W obradach uczestniczyły 123 osoby. Po sprawach proceduralnych i sprawozdaniach zebranie udzieliło absolutorium ustepującym władzom. Następnie przystąpiono do wyboru władz na koljną kadencję. Prezesem został Wiesław Jopek. Wybrano 15 osobową Rada KKK oraz Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Kupiecki (po siedem osób). Władze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej ukonstytuują się 16 maja.

 

Dnia 24 kwietnia 2019 Komisja Egzaminacyjna Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przeprowadziła egzamin w zawodzie kucharz w restauracji Resto_gar w Olkuszu. Do egzaminu przystąpiło 6 kandydatów: 3 osoby na czeladnika i 3 osoby na mistrza.

Prezes Janusz Kowalski reprezentował MAłopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w uroczystościach święcenia wielkanocnych potraw na Starym Kleparzu, w Rynku Głównym na Targach Wielkanocnych oraz przed Bazyliką Mariacką.

Jaj przepięknie malowanych. Świąt słonecznie roześmianych, w poniedziałek dużo wody, zdrowia, szczęścia oraz zgody!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzy członkom Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pracownikom oraz wszystkim rzemieślnikom życzy

Janusz Kowalski

Dnia 15 kwietnia 2019r, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy przeprowadziła po raz dziewiętnasty regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”. Uroczystego otwarcia i rozpoczęcia konkursu dokonał prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski, który podkreślił, że umiejętność pracy bezpiecznej, pracy w zgodzie z prawem, dbanie o bezpieczeństwo zatrudnionych ludzi to kompetencje, które będą towarzyszyć w całym dorosłym życiu zawodowym. W konkursie wzięło udział 21 uczniów reprezentujących m.in. naszą Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia, Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Olkuszu, Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, Zespół Szkół w Gdowie, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnicy to uczniowie odbywający przygotowanie zawodowe u pracodawców zrzeszonych w krakowskich cechach branżowych oraz w cechach terenowych.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w organizowanej przez Dziennik „Rzeczpospolita” oraz Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” Konferencji „Pracownicze plany kapitałowe”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w Hotelu Mercure Kraków Stare Miasto przy ul. Pawiej 18b w Krakowie.

Podczas konferencji zostaną omówione ogólne zasady funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych, zasady wdrożenia PPK pod względem prawnym i podatkowym, a także HR-owym i księgowym. Zakres tematyczny spotkania obejmie też sposób zarządzania PPK. Zapraszamy do rejestracji https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/7/1275-pracownicze-plany-kapitalowe

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu w Boutique Hotel's odbyły się trzecie warsztaty konsultacyjne prowadzone w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje Rzemiosła". W warsztatach brali udział przedstawiciele MIRiP - Z-ca prezesa Tadeusz Dąbrowski oraz Z-ca dyrektora Tomasz Kowalik.

Strona 4 z 33