Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle (dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze) przed 01.10.2020r. zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych. Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przesłanie pocztą lub złożenie osobiście poniższego wniosku.

 

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

poniedziałek, 28 wrzesień 2020 11:23

30-lecie firmy optycznej Anny Pisarskiej

Firma optyczna Anny Pisarskiej mieszcząca się na osiedlu Handlowym 7 w Nowej Hucie świętuje 30-lecie działalności. Z tej okazji odbyła się mała uroczystość, tym bardziej, że niedawno firma została gruntownie wyremontowana. Z gratulacjami dla Anny Pisarskiej przybyli przedstawiciele Krajowej Izby Optycznej, Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Małopolskiego Cechu Optyków.

Grzegorz Mielnicki, wiceprezes Krajowej Izby Optycznej a zarazem wiceprezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przekazał Annie Pisarskiej listy gratulacyjne od Zarządów obu instytucji. Ze specjalnym pismem przybyli również prezes Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wójcik i dyrektor Cechu Wojciech Moszyński.

Obejrzyjcie filmik z sobotniej uroczystości otwarcia Jarmarku na św. Michała i wręczenia Szabel Kilińskiego Janowi Baltazie, Romanowi Koszykowi i Wiesławowi Jopkowi.

https://youtu.be/wA4U8E8RyrM

W Dzienniku Polskim red.Jolanta Białek pisze o sobotniej uroczystości wreczenia szabli Jana Kilińskiego dla starszego wielickiego Cechu Romana Koszyka.

 

https://dziennikpolski24.pl/wieliczka-szabla-kilinskiego-dla-romana-koszyka-to-najwyzsze-odznaczenie-w-polskim-rzemiosle/ar/c1-15188364

W sobotę 19 września 2020 roku, podczas oficjalnego otwarcia Jarmarku na św. Michała na Małym Rynku w Krakowie Jan Baltaza, starszy Cechu Rzemiosł Skórzanych w Krakowie i Roman Koszyk, starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce oraz prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem Związku Rzemiosła Polskiego - szablą Kilińskiego.

piątek, 18 wrzesień 2020 14:03

Jarmark na św. Michała już trwa

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie jest organizatorem Jarmarku na św. Michała, który na Małym Rynku potrwa do 27 września br. Stoiska już są czynne, ale uroczyste otwarcie Jarmarku odbędzie się w dniu19.09.2020 r. o godz. 12 na Małym Rynku w Krakowie, na które zapraszamy rzemieślników z rodzinami oraz mieszkańców Krakowa.

piątek, 18 wrzesień 2020 13:31

Pogrzeb śp. Zbigniewa Koca

Na cmentarzu na Salwatorze, w czwartek 17 września 2020 roku odbył się pogrzeb śp. Zbigniewa Koca, ojca Andrzeja Koca, przewodniczącego Sekcji Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Polskie Sklepy, współpracującego z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W pogrzebie uczestniczyli Janusz Kowalski, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prezes MIRiP i Grzegorz Mielnicki, zastępca prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Przypominamy, że rzemieślnikom zrzeszonym w Cechach, płacącym za bieżąco składki członkowskie przysługuje bonifikata w wysokości 10% za pobyt:

- w Domu wypoczynkowym "Rzemieślnik" w Gdańsku Jelitkowie;

- w Ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym "Rzemieślnik" w Międzywodziu;

- w Sanatorium Uzdrowiskowym "Piast" w Iwoniczu Zdroju.

Członkowstwo w Cechu danego rzemieślnika winno być potwierdzone stosownym zaświadczeniem na podstawie którego udzielana będzie bonifikata.

wtorek, 08 wrzesień 2020 13:10

Zjazd Sprawozdawczy Delegatów MIRiP

W dniu 8 września 2020r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Prezes Janusz Kowalski szczegółowo omówił podjęte przez Izbę działania w 2019 roku. Po omówieniu najważniejszych dla Izby spraw oraz dyskusji, na wniosek Marka Lasonia, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej delegaci jednogłośnie uchwalili absolutorium dla prezesa Janusza Kowalskiego i całego Zarządu Izby. Zebrani zdecydowali również o tym, że mandat delegata na Zjazd Związku Rzemiosła Polskiego otrzyma Maciej Zając.

W dniu 5 września 2020r. w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej Mszę świętą w intencji rzemiosła małopolskiego odprawił i wygłosił homilię Ks. Infułat Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie i duszpasterz rzemiosła małopolskiego. Koncelebransami byli Ojcowie Bernardyni z Sanktuarium.

wtorek, 25 sierpień 2020 19:39

O reformie rzemiosła w Dzienniku Polskim

Jak już pisaliśmy, toczy się dyskusja o reformie rzemiosła. 13 sierpnia w Dzienniku Polskim ukazał się ciekawy materiał na ten temat.

Cały materiał podzielony jest na dwie części. W pierwszej wypowiada się minister Semeniuk. Już na początku września Ministerstwo Rozwoju przedstawi zarys nowej ustawy o rzemiośle, która zastąpi wielokrotnie nowelizowane przepisy z 1989 roku. W katalogu zawodów rzemieślniczych pojawi się wiele nowych, dotąd tam nie ujętych, jak operator obrabiarek. Część fachów objęta będzie wymogiem posiadania formalnych kwalifikacji, część nie. Szykują się też spore zmiany w edukacji dualnej: zgodnie z postulatami środowiska to rzemieślnicy mają odpowiadać za kształcenie swych następców, w tym tworzenie programów nauczania: nie tylko praktycznego, ale i teoretycznego. Związkowi Rzemiosła Polskiego generalnie podoba się większość zapowiadanych zmian. Działaczy organizacji kontynuującej najlepsze, liczące wiele stuleci, tradycje polskiej wytwórczości niepokoi jednak nikły – ich zdaniem – wynik konsultacji nowych przepisów ze środowiskiem rzemiosła.
    – Moim marzeniem jest to, aby nowa, wypracowana wspólnie ze środowiskiem rzemieślniczym, ustawa o rzemiośle była na miarę wyzwań i oczekiwań XXI wieku. Żeby została przyjęta jeszcze tej jesieni i weszła w życie od początku 2021 roku – mówi Dziennikowi Polskiemu Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju odpowiedzialna za ten niezwykle ważny sektor polskiej gospodarki. Rzemiosło tworzy około 300 tysięcy przedsiębiorstw, w większości rodzinnych, często o wielopokoleniowej tradycji.

- Najważniejsze jest to, że na każdym etapie legislacyjnym projekt ten, podobnie jak każdy wychodzący z Ministerstwa Rozwoju, będzie dogłębnie i solidnie konsultowany nie tylko z innymi resortami, ale także z innymi stronami. To musi być ustawa w pełni społeczna – podkreśla wiceminister.

W drugiej głos zabierają prezesi Gogolewski i Kowalski.

Martwi nas tryb i sposób powołania zespołu, który już pracuje nad regulacjami dotyczącymi rzemiosła. O jego składzie dowiedzieliśmy się z mediów, a dopiero później otrzymaliśmy od Ministerstwa Rozwoju oficjalne zaproszenie do udziału w pracach. Doświadczenia wielu minionych lat pokazują, że pomysły rządzących nie wydyskutowane w gronie szerokiej reprezentacji rzemiosła, którą zapewnia Związek Rzemiosła Polskiego, w praktyce nie sprawdzają się. Liczymy więc na prawdziwy dialog z rządem w sprawie zapowiedzianej nowej ustawy – podkreślają liderzy ZRP, prezes Jan Gogolewski i wiceprezes Janusz Kowalski.

niedziela, 16 sierpień 2020 21:38

Msza święta odpustowa w Bazylice Mariackiej

Prezes Janusz Kowalski i dyrektor Anna Adamczyk reprezentowali Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości na mszy świętej z okazji Święta Wniebowzięcia NMP, którą w Bazylice Mariackiej odprawił metropolita krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski. Wśród koncelebransów byli również księża infułaci Dariusz Raś i Bronisław Fidelus. Prezesowi Kowalskiemu towarzyszyła żona Elżbieta.
Strona 13 z 59