INFORMACJA
 w sprawie zmiany wypłaty dofinansowania dla pracodawców od dnia 1 września 2019r.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie informuje, iż w związku ze zmianą przepisów dot. kształcenia młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, obowiązują następujące zasady:
- młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem zobowiązany jest do zdawania egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
- młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Rzemieślnikiem zgodnie z ustawą o rzemiośle jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, która niezależnie od innych wymagań przewidzianych w tej ustawie musi być członkiem jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, tj. cechu lub izby rzemieślniczej.
W związku z powyższym dofinansowanie  kosztów  kształcenia młodocianych uczniów zgodnie z obowiązującym art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe przysługuje wyłącznie  za wykształcenie ucznia, który zdał egzamin  wg zasad określonych powyżej.

Szersze omówienie tego tematu znajduje się w odpowiedzi na interpelację poselską dostępne po kliknięciu TUTAJ.

Podstawa prawna
[1] Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)
[2] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r, poz. 2010)
[3] Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm)
[4] ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

poniedziałek, 09 grudzień 2019 12:35

Święto Kupca 2019

Duża reprezentacja krakowskich rzemieślników uczestniczyła w dorocznym święcie kupieckim. W mszy świętej w kościele św. Barbary, która odprawił metropolita krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski uczestniczyli m.in. prezes Janusz Kowalski ze swoimi zastępcami Tadeuszem Dąbrowskim i Grzegorzem Mielnickim, byli szefowie cechów ze sztandarami.
Również w części oficjalnej prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej serdecznie witał przedstawicieli rzemiosła na czele z prezesem Januszem Kowalskim, zastępcami Tadeuszem Dąbrowskim i Grzegorzem Mielnickim oraz dyrektorka Izby Anną Adamczyk.

piątek, 06 grudzień 2019 19:15

60-lecie Koła Wędkarskiego "Rzemieślnik"

W siedzibie naszej Izby odbyło się spotkanie jubileuszowe Koła Wędkarskiego "Rzemieślnik" działające przy naszej Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Od samego założenia, w szeregach Koła znajdowali się wybitni rzemieślnicy z Krakowa i okolic. Dziś prezesem Koła jest Stanisław Samek. Koło liczy około 80 członków, którzy uczestniczą w wielu zawodach rangi mistrzostw Polski.
Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali okolicznościowymi statuetkami i jubileuszowymi medalami. Wszyscy degustowali również wspaniały tort, odekorowany lukrem z wizerunkiem ryby.

Z okazji święta medal Za zasługi dla wędkarstwa otrzymali Rafał Mazur i Robert Rębacz, Złotą Odznakę Polskiego Związku Wędkarskiego uhonorowano Kazimierza Badana, a brązową - Stanisława Sumka. Odznaczenia wręczał Janusz Czulak, wiceprezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie.

Olgierd Sęczek, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy I poinformował zebranych, że dzięki inicjatywie prezesa Koła Stanisława Sumka w fontannie na Rynku Głównym w Krakowie pływają karasie.


Gośćmi wędkarzy byli m.in. Tomasz Daros - przewodniczący Rady Dzielnicy I oraz Janusz Kowalski - prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego a także Anna Adamczyk, dyrektor Izby Rzemiosła, która jest autorka zdjęcia tortu z rybą.

piątek, 06 grudzień 2019 19:09

Prezenty od Mikołaja w tramwaju MPK

W piątek, 6 grudnia aż 144 Mikołajów odebrało w budynku Urzędu Miasta na pl. Wszystkich Świętych prezenty od prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i pojechało świątecznym tramwajem, aby zawieźć je chorym dzieciom przebywającym w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego. W tym dniu żadne dziecko nie powinno być smutne i o to właśnie zadbali Mikołajowie. Liczba Mikołajów nie była przypadkowa, związana jest z latami funkcjonowania komunikacji tramwajowej w naszym mieście. Przejazd Mikołajów do szpitala już od kilku lat wspólnie organizuje MPK SA w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa, firma Artim, Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.

piątek, 06 grudzień 2019 19:01

Pożegnaliśmy Marka Jasińskiego

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się w piątek 6 grudnia pogrzeb Marka Jasińskiego, byłym Inspektorem Wojewódzkim Państwowej Inspekcji Handlowej. Marek Jasiński kierował tym urzędem przez 28 lat. Był wielkim przyjacielem Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, uczestniczył we wszystkich naszych uroczystościach, aktywnie działał w jury konkursu na Rzemieślnika Roku.
Cześć Jego Pamięci

W dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

niedziela, 01 grudzień 2019 15:09

Święto złotnika 2019

W Bazylice ojców Franciszkanów, w kaplicy św. Eligiusza odbyła się msza święta w intencji złotników. Starszy Cechu Jacek Kurczab przywitał gości, wśród których był m.in. prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski.
Druga część uroczystości odbyła się w klubie Na Kotłowem. Prezes Janusz Kowalski uhonorował srebrnym medalem i odznaką Wiktoria Rusiłko i Zbigniew Górecki. Złota odznakę "Za zasługi w rzemiośle Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości" otrzymali Irena Tąta i Krzysztof Buła. Dyplomem uhonorowano Janusza Muchajera.

piątek, 29 listopad 2019 13:49

Listopadowa Rada Starszych

W dniu 27 listopada odbyła się Rada Starszych Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Prowadził ja prezes Janusz Kowalski. Rada była specyficzna, gdyż odbyła się prezentacja oferty Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego skierowana do pracodawców i przedsiębiorców na temat pomocy prawnej w poszukiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
W tej części posiedzenia Rady Starszych uczestniczyli: Dorota Niemiec - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, jej zastępczyni Małgorzata Liburska, oraz Ewelina Gąsior - kierownik Wydziału Organizacyjno- Prawnego, Marcin Huńka - kierownik Centrum Obsługi Pracodawców i Małgorzata Zasada - kierownik Centrum Badań i Rozwoju.

piątek, 29 listopad 2019 13:39

Nowi czeladnicy w zawodzie kucharz

W Olkuszu, w restauracji Resto-Gar w dniu 26 listopada 2019 roku odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie kucharza. Uczestniczyło w nim 7 osób, wszystkie egzamin zdały. Dwójka z ocena bardzo dobrą, trójka z ocena dobra i dwójka z dostateczną. W sesji egzaminacyjnej uczestniczył w roli obserwatora prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski. Egzamin przeprowadziła komisja w składzie: Adam Bartczak - przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej MIRiP w zawodzie kucharza wraz z Łukaszem Szlęzakiem, Krystyną Siejką i Jolantą Bielach.

czwartek, 28 listopad 2019 14:33

MAGICZNY BAL KÓŁ GOSPODARCZYCH

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie wraz z Krakowską Kongregacją Kupiecką oraz Stowarzyszeniem Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak–Business” organizuje, jak co roku, Bal Kół Gospodarczych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, tym razem pod nazwą
MAGICZNY BAL KÓŁ GOSPODARCZYCH.
Tematem przewodnim będzie MAGIA, a nasi goście zaproszeni są do pojawienia się na balu w STROJACH CZARODZIEJÓW/ CZARODZIEJEK, najciekawsze przebrania będą nagrodzone!
Każdy magiczny Gość Balu otrzyma przy wejściu różdżkę czarodzieja, aby ten wieczór jeszcze bardziej zaczarować!
Bal odbędzie się w dniu 25.01.2020 r., zwyczajowo już w Restauracji „Hawełka” przy Rynku Głównym 34 w Krakowie.
Koszt zaproszenia: 325 zł.
Wszelkie informacje oraz rezerwacja miejsc (ilość uczestników ograniczona! Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10.01.2020 r.):
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Ip. pok. 11 (tel. 12 421-52-51,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Serdecznie zapraszamy!
PROGRAM BALU:
19.30 - W oczekiwaniu na gości, muzyka mechaniczna.
20.00 - Rozpoczęcie Balu.
21.00 - Oficjalne, uroczyste otwarcie Balu.
- szampańska zabawa,
- wspaniała muzyka,
- występ Gościa Specjalnego
- wybór Króla i Królowej Balu
- królewskie dania

Janusz Kowalski,prezes naszej Izby i Anna Adamczyk, dyrektor Izby w ślad za wystawą "Pochwała książki. Robert Jahoda - rzemieślnik artysta"zaprezentowali pamiątkową księgę, którą Robert Jahoda podarował Izbie na Jubileusz.

 

Przypomnijmy - w Kamienicy Hipolitów stanowiącym jeden z oddziałów Muzeum Krakowa otwarto wystawę pt. "Pochwała książki. Robert Jahoda - rzemieślnik i artysta". Kurator wystawy Leszek Sybila opowiedział o jej głównym bohaterze, genialnym rzemieślniku artyście - Robercie Jahodzie. Do dziś w wielu krakowskich domach są książki w jego oprawie, są okolicznościowe dokumenty przez niego pięknie wyeksponowane. W naszej Izbie też jest kilka wykonanych przez niego dyplomów. Okazuje się, że jest też ta wspaniała księga. Cenna jest sama oprawa, ale najcenniejsze autografy osób wiele znaczących dla Polski i Krakowa oraz dla rzemiosła.

czwartek, 21 listopad 2019 20:31

O problemach przedsiębiorców w mieście

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się zebranie Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie przy prezydencie miasta. Prowadził je prezes Janusz Kowalski. Wśród zaproszonych był Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.
Zebranie zdominowała dyskusja nt. organizacji ruchu kołowego w centrum miasta w tym w Rynku Głównym i na Kazimierzu. Po wypowiedzi przewodniczącego Janusza Kowalskiego  głos zabierali również Leszek Lejkowski, zastępca prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Henryk Kawalec reprezentujący Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych i wielu innych.

Strona 1 z 37