W Dzienniku Polskim z czwartku 14 sierpnia polecamy tekst w rubryce gospodarką (str 10), w którym firmy z Małopolski apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się rządu z części zmian podatkowych planowanych w ramach Polskiego Ładu. Głos w tej srawie zabrał m.in. prezes Janusz Kowalski.

Z okazji zbliżającej się 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej w królewskiej katedrze na Wawelu odbyła się msza święta w intencji generała Tadeusza Rozwadowskiego, jednego z najważniejszych dowódców polskich występujących w tej batalii przeciw nawałnicy sowieckiej. Generał Tadeusz Rozwadowski był twórcą strategii w tej ważnej dla Polski i dla całej Europy bitwy. O zwycięstwie zdecydowało jego zdecydowana postawa, i to w czasie kiedy marszałek Józef Piłsudski przeżywał chwile zwątpienia.

Prezes Janusz Kowalski uczestniczył w posiedzeniu on-line Sejmowej Komisji ds. Rzemiosła. Dyskutowano m.in. o szkolnictwie zawodowym. Prezes Janusz Kowalski mówił m.in. o szkoleniu uczniów w szkołach branżowych i kadrze szkolącej. Uważa, że mistrz szkolący powinien być traktowany jako nauczyciel na prawach publicznych. Musi być podniesiony prestiż szkoły branżowej, trzeba mówić o tym szkolnictwie poważnie i ciągle dofinansowywać.

W sali komputerowej naszej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Rzeźniczej odbyło się szkolenie na temat programu Polski Inkubator Rzemiosła. Uczestników powitała Anna Adamczyk, dyrektor MIRiP i przedstawiła cel tego szkolenia.

wtorek, 27 lipiec 2021 18:05

Uwaga, ważny komunikat

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przypomina :

Ustawa o rzemiośle nakłada na rzemieślnika zatrudniającego pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego  -
obowiązek członkostwa w jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 (organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła są: 1) cechy; [..] 3) izby rzemieślnicze).

 

poniedziałek, 26 lipiec 2021 08:36

Polski Inkubator Rzemiosła – startuje konkurs!

Zapraszamy do składania wniosków w Konkursie "Polski Inkubator Rzemiosła". Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
 
środa, 21 lipiec 2021 16:01

Zebrania Zarządu MIRiP

Pod przewodnictwem prezesa Janusza Kowalskiego odbyło się zebranie Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Omawiano stan przygotowań do zmian statutu Izby (ma się to odbyć podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego planowanego na wrzesień br) oraz sprawy bieżące Izby.

środa, 21 lipiec 2021 14:15

Posiedzenie Komisji Statutowej MIRiP

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pod przewodnictwem prezesa Janusza Kowalskiego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Statutowej pracującej nad nowym statutem. Dyskusja dotyczyła nowych propozycji nadesłanych przez poszczególne cechy.

piątek, 16 lipiec 2021 15:09

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych

Przesyłam informacje o dofinansowanym szkoleniu z zakresu zamówień publicznych. Serdecznie proszę o podesłanie treści maila dla członów zrzeszonych z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jeśli Państwo wyrażą chęć również mogą przystąpić do szkolenia.

piątek, 16 lipiec 2021 14:32

Prezes Janusz Kowalski w NBP

Prezes Janusz Kowalski złożył wizytę w Narodowym Banku Polskim, Oddział w Krakowie. Dyrektor Oddziału Katarzyna Basiak-Gała zaprosiła prezesa Kowalskiego do wielkiego projektu promocji Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP.

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pod przewodnictwem przewodniczącego Janusza Kowalskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W sali Cechu Rzemiosł Spożywczych Na Kotłowem odbyła się konferencja mająca na celu promocję przyjętego przez Radę Ministrów programu pn. Polski Inkubator Rzemiosła. W konferencji udział wzięła udział m.in. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Strona 9 z 65