środa, 08 listopad 2017 10:55

Zaproszenie do składania wniosków ERASMUS+

2,7 mld euro – to więcej niż kiedykolwiek – środków przeznaczonych na projekty dotyczące kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Zapraszamy do składania wniosków w ramach programu ERASMUS+. Z racji nabytego przez MIRiP doświadczenia służymy pomocą i doradztwem naszym Cechom i Spółdzielnią w przygotowaniu wniosków na 2018 rok!

czwartek, 02 listopad 2017 14:23

Msza żałobna w intencji kupców

Przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej uczestniczyli w Dniu Zadusznych w mszy świętej odprawionej w kościele św. Barbary przez rektora kościoła o. Tadeusza Kukułkę SJ w intencji zmarłych kupców krakowskich. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w czasie mszy świętej i spotkania reprezentował prezes Janusz Kowalski.

Po nabożeństwie prezes Wiesław Jopek zaprosił wszystkich uczestników na wsponinkowe spotkanie. Mówiono o zmarłych w tym roku: Mieczysławie Banasiu - znanym krakowskim restauratorze, który ostatnio prowadził restauracje "Cechową", a w przeszłości był dwa razy prezesem KKK (zm. 16 sierpnia 2017), Alinie Szeląg - wielotelniej właścicielce "Delikates Królewski Hean" przy ul. Królewskiej (zm. 1 lutego 2017), Henryku Skibińskim - założycielu i wieloletnim właścicielu restauracji "Srebrna Góra" (zm. 28 lipca 2017) i Grzegorzu Michurze - wiceprezesie Oddziału KKK w Limanowej (zm 28 września 2017).

 

W dniach 26-27 października w Warszawie odbyło się szkolenie metodyczne dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle". Celem szkolenia było uzupełnienie i aktualizacja wiedzy oraz doskonalenia umiejętności z zakresu przygotowania organizacji i przeprowadzania zawodowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w określonych zawodach. Szkolenie przeprowadzono na podstawie programu przygotowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w poniedziałek 30 października w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda zaprezentował założenia swojego projektu noweli ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego.
W posiedzeniu plenarnym RDS uczestniczył jako członek Rady Janusz Kowalski, wiceprezes Zwiżaku Rzemiosła Polskiego, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.


W terminie 06-17 październik Małopolski Cech Optyków zorganizował kolejna wycieczkę integracyjną połączoną z zwiedzaniem jednych z największych targów optycznych świata: INTERNATIONAL OPTICAL FAIR TOKYO.

poniedziałek, 30 październik 2017 08:23

Film podsumowujący wyjazd uczniów naszej szkoły do Niemiec

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym wyjazd naszych uczniów na praktyki do Niemiec.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w zakładce PROGRAMY oraz na stronie naszej SZKOŁY.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z pobytu dostepną TUTAJ.

 

wtorek, 24 październik 2017 15:14

Jeszcze o Forum Przedsiębiorców

Pisalismy już o udziale przedstwicieli rzemiosła w VIII Formum Przedsiębiorców Małopolski. Polecamy obszerną relację w Dzienniku Polskim.

Na drugim zdjęciu widoczni m.in. prezes Janusz Kowalski, Tomasz Kowalik i Tadeusz Dąbrowski. Zdjęcia wykonał Andrzej Banaś.

Jak w ostatnich latach zmienił się polski transport? Jakie wyzwania niesie za sobą nowoczesna technologia używana w transporcie? Jak polskie firmy dostosują się do tych zmian? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy VIII Forum Przedsiębiorców wśród których byli przedstawiciele MIRiP – prezes Janusz Kowalski wraz z z-cą Tadeuszem Dąbrowskim oraz z-ca dyrektora Tomasz Kowalik.

wtorek, 24 październik 2017 09:32

Obraduje Rada Ochrony Pracy

Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczy dziś w Warszawie w obradach Rady Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.
Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a kadencja Rady trwa 4 lata. Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy:
x ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
x wyrażanie stanowiska na temat programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,
x opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy,
x inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii,
x występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy,
x ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym - człowiek w środowisku pracy.
Na zdjęciu obok prezesa Kowalskiego, Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

W dniu 19 października odbyła się Finałowa Gala regionalnego etapu Konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w której z ramienia MIRiP uczestniczył z-ca dyrektora Tomasz Kowalik.

Promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, a także zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy – to główne cele konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, który od 18 lat organizuje Państwowa Inspekcja Pracy przy współudziale partnerów społecznych. Podczas Gali zaprezentowane zostały firmy, które zmagać będą się w ogólnopolskim finale konkursu. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem pracodawców i osób kierujących pracownikami. Jak podkreślali uczestnicy konkursu, wizja poddania się dobrowolnej kontroli przez PIP w ramach konkursu początkowo wzbudzała obawy. Okazało się jednak, że kontrole były bardzo pomocne w polepszeniu warunków pracy a inspektorzy pełnili bardziej funkcję doradczą niż kontrolną, co spotkało się z aprobatą pracowników zatrudnionych w kontrolowanych firmach.

piątek, 20 październik 2017 09:46

# 30 lat Erasmus

Aby realizować projekty finansowane przez Unię Europejską, pracownicy MIRiP stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji.

W ubiegły piątek, tj. 13 października w Warszawie odbyło się szkolenie dotyczące zarządzania projektami mobilnościowymi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanych na zasadach Programu Erasmus+. Od roku 2017 pojawiły się istotne zmiany dotyczące umów zawieranych pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności. Znajomość tych zmian jest niezwykle istotna dla MIRiP, ponieważ już od 1 listopada rusza nowy Projekt dla naszych uczniów: „Nauka w połączeniu z praktyką gwarancją lepszego startu w dorosłość!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany wyjazdy dla 37 uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia MIRiP odbędą się w latach 2018/2019.

czwartek, 12 październik 2017 15:38

Przedsiębiorco! Już niedługo zmiany w VAT!

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poradnikiem dotyczącym zmian w VAT – wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla przedsiębiorców. Materiał pochodzi ze spotkania zorganizowanego przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie w której uczestniczyła Główna Księgowa MIRiP Pani Renata Jędrzykiewicz.

Materiał do pobrania TUTAJ

Strona 55 z 67