2 czerwca, w niedzielę, odbyły się uroczystości intronizacyjne w krakowskim Bractwie Kurkowym. Królem jest właściciel sieci hoteli Kazimierz Adam Rajpold, zaś marszałkami są Dariusz Kaczmarczyk, który jest poligrafem, prezesem spółki MM Druk oraz Rafał Kowal, lekarz stomatolog. Ceremonię intronizacji poprzedziła msza święta odprawiona przez ks. infułata Dariusza Rasia, archiprezbitera bazyliki Mariackiej i kapelana krakowskiego Bractwa Kurkowego. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował prezes Janusz Kowalski ze swoim zastępcą Tadeuszem Dąbrowskim i dyrektorem Izby Anną Adamczyk.

piątek, 31 maj 2019 10:57

Obradowała Rada Starszych naszej Izby

31 maja, w piętek odbyło się posiedzenie Rady Starszych, które prowadził prezes Janusz Kowalski. W czasie posiedzenia dokonano podsumowania obchodów Święta Rzemiosła a także dyskutowano nad planem pracy Zarządu MIRiP na drugie półrocze 2019 r.

Oto zdjęcie Sali Kongresowej w czasie jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy. W czwartym rzędzie prezes Janusz Kowalski. Zdjęcie ze strony internetowej PIP.

W Teatrze Narodowym w Warszawie 28 maja 2019 r. odbyła się centralna uroczystość z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta RP, rządu, parlamentu, partnerów instytucjonalnych i społecznych PIP, środowiska naukowego, organizacji społecznych i politycznych, duchowieństwa oraz pracownicy inspekcji pracy. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali prezes Jan Gogolewski i jego zastępca Janusz Kowalski, członek Rady Dialogu Społecznego, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Szanowny Pan
Henryk Kuśnierz
starszy krakowskiego Bractwa Kurkowego

Wielce Szanowny Bracie, starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie!

Z wielką przykrością i rozczarowaniem odebrałem brak reprezentacji krakowskiego Bractwa Kurkowego na uroczystościach Święta Rzemiosła Polskiego w dniu 25 maja 2019 r. w Krakowie. Po raz pierwszy, po reaktywacji Bractwa Kurkowego po wojnie zdarzyło się, że nie było oficjalnej reprezentacji Bractwa Kurkowego na naszym święcie. Przecież Bractwo Kurkowe wywodzi się z rzemiosła, powstanie Bractwa Kurkowego łączy się z działalnością najstarszych cechów w Polsce w latach 1257.

Wyrażam głębokie ubolewanie, że nie zostało dopilnowane, by oficjalna delegacja Bractwa Kurkowego uczestniczyła w naszym święcie, a Zarząd Izby nie został nawet powiadomiony o absencji delegacji bractwa, mimo wcześniejszych zapewnień, że na naszym święcie będzie Bractwo Kurkowe ze sztandarem.

Równocześnie chciałem wyrazić serdeczne podziękowanie bratu Gniewomirowi Rokosz-Kuczyńskiemu, za to że uczestniczył, na moje osobiste zaproszenie, w maszy świętej stając w pierwszym rzędzie w kontuszu co nadało uroczystości odpowiedniego blasku. Mimo tego, że spieszył się na uroczystości brackie w Tarnowie, był z nami do końca mszy świętej uczestnicząc w niej czynnie.

Z poważaniem
Janusz Kowalski
wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, brat kurkowy.

Obejrzyjcie filmik na naszym Youtube

Jeszcze kilkadziesiąt zdjęć ze Święta Rzemiosła 2019 zrobionych telefonem Samsunh S-10.

Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie zdecydował, że oficjalna część obchodów tegorocznego święta rzemiosła odbędzie się w Pałacu Czeczotki, a zakończona zostanie występem artystów scen polskich. Msza święta odprawiona została w Bazylice Mariackiej. Świątynię zapełnili wierni, ale nawa główna i prezbiterium zarezerwowane było dla rzemieślników. Było kilkadziesiąt pocztów sztandarowych ze znakami cechów. Najważniejszy w tym dniu był nowy sztandar Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, który w trakcie mszy świętej poświęcił ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, kapelan rzemiosła małopolskiego. Ks. inf. Raś wygłosił także bardzo interesujące kazanie, odnoszące się do patrona szkoły ks. kardynała Stefana Sapiehy (kazanie zamieszczamy w całości poniżej).

W poniedziałek 3 czerwca odbędzie się XI Forum Przedsiębiorców Małopolski. Prezes Janusz Kowalski zachęca wszystkich rzemieślników do udziału w tym wydarzeniu.

wtorek, 21 maj 2019 13:36

ŚWIĘTO RZEMIOSŁA ZDUŃSKIEGO

10 maja tego roku odbyło się w Krakowie święto zdunów. Po mszy świętej w kościele św. Floriana, w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyła się konferencja na temat rzemiosła zduńskiego a następnie Walne Zgromadzenie Cechu. W części zebrania uczestniczył prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski.

W siedzibie MIRiP odbyło się zebranie Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie, któremu przewodzi prezes Janusz Kowalski. Najważniejszym punktem obrad była informacja o przygotowaniu Krakowa do sezonu turystycznego. Te informacje zaprezentowały pracownice Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Więcej informacji:

http://krakow.pl/aktualnosci/230168,1893,komunikat,wiosenne_forum_turystyki.html


Biuro wielickiego cechu informuje, iż w dniu 17 maja 2019 rok odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce podczas którego zostały wybrane na 4 letnią kadencje władze Cechu. W zebraniu uczestniczył Andrzej Dębowski członek Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Poniżej przedstawiamy nowe władze Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce.

Strona 5 z 36