Niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą radosne, zdrowie i miłe. Zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego 2022 Roku


życzy prezes

Janusz Kowalski

z całym Zarządem
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

W hotelu Kazimierz u króla kurkowego Adama Rajpolda "Casmirusa" 21 grudnia 2021 r. odbyło się wigilijne spotkanie braci kurkowych. Kilkunastu braci zostało uhonorowanych odznaczeniami: krzyżami krakowskiego Bractwa Kurkowego, medalami królewskimi, medalami prezesa Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych. Marek Długosz, król Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych przygotował dla kilku braci specjalne bańki choinkowe ze srebrnym kurem dedykowane poszczególnym osobom.

Małopolskią Izbę Rzemiosła i Przedsębiorczości w Krakowie reprezentował prezes Janusz Kowalski, który przypomniał o rodowodzie Bractwa Kurkowego, przekaza pozdrowienia i życzenia świąteczne w imieniu prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i zaapelował wszustkich o szczepienia przeciw Covid-19.
Kapelan bracki ks. inf. Dariusz Raś, Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej odmówił modlitwę i pobłogosławił chleb i opłatki. Po życzeniach świątecznych i noworocznych o obyczajach kolędniczych w Krakowie opowiadali redaktorzy Mieczysław Czuma i Leszek Mazan, a do wspólnego kolędowania wciągała uczestników spotkania Barbara Leśniak.
Krakowscy bracia z radością powitali w swoim gronie gości z Bractwa Kurkowego w Tarnowie oraz w Gorlicach, a także Braci Honorowych generałów: Edwarda Gruszkę, Sławomira Kowalskiego i Tomasza Drewniaka.

czwartek, 16 grudzień 2021 14:38

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

15 grudnia w Jerzmanowicach odbyło się ostatnie w tym roku Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował Jerzy Tomasik.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2301) od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostanie ograniczone stacjonarne funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wprowadzone w nich nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa powyżej nie dotyczy branżowych szkół I stopnia - w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców. W związku z tym zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców odbywają się bez zmian o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

W piątek, 10 grudnia 2021 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium, a następnie posiedzenie plenarne Małopolskiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie to było ostatnim, któremu przewodniczył Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Od stycznia przewodnictwo na rok obejmuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Poza podsumowaniem całorocznych działań Małopolskiej Rady Dialogu Społecznego mówiono o Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - nowe działania. Kolejnym tematem była Gospodarka Wodna i stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie małopolskim.
Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady Dialogu Społecznego podziękowali prezesowi Januszowi Kowalskiemu za roczne przewodnictwo Radzie.

Uprzejmie informujemy, że z powodów epidemiologicznych spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie, przy ul. Rzeźniczej 4, planowane na 14 grudnia 2021 r., zostało przeniesione na dzień 08 lutego 2022 r. (wtorek). Godzina spotkania podana będzie w późniejszym terminie, a powiadomienia wysłane na adresy e-mail małopolskich szkół.

Ideą spotkań z dyrektorami jest wzmocnienie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego oraz przedstawienie działań podjętych przez naszą Szkołę w ubiegłym i obecnym roku szkolnym oraz planów na Rok Szkolny 2022/2023, tak aby kadra dyrektorska i nauczycielska szkół podstawowych służyła radą i zachęcała młodych ludzi, często niezdecydowanych, co do wyboru dalszej ścieżki swojej edukacji.

czwartek, 09 grudzień 2021 12:53

Wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego

W dniu 8 grudnia odbył się Wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Kongres większością głosów (69 na 100 głosujących) zdecydował, że Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego, na kolejną czteroletnią kadencję został ponownie Pan Jan Gogolewski, rzemieślnik branży cukierniczej.

Do Komisji Rewizyjnej Związku został wybrany Pierwszy Zastępca Prezesa MIRiP Grzegorz Mielnicki.

niedziela, 05 grudzień 2021 20:52

Święto Kupca 2021

Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie został wyróżniony statuetką Złotej Kogi, najwyższego odznaczenia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Stało się to podczas dorocznego Święta Kupca.

piątek, 03 grudzień 2021 20:43

Krakowskie święto złotnika

W piątek, 3 grudnia w Krakowie Cech Złotników, Jubilerów i Zawodów Pokrewnych obchodził swoje doroczne święto z okazji dnia patrona złotników św. Eligiusza. W kaplicy św. Eligiusza w kościele ojców Franciszkanów odprawiona została msza święta, a następnie w sali Na Kotłowem odbyło się okolicznościowe spotkanie.

W dniach 22-26.04.2022r. Małopolski Cech Optyków organizuje kolejną wycieczkę. Tym razem celem wyprawy będą: Francja (Lazurowe Wybrzeże, Lourdes), Hiszpania, Włochy, Andora, Monako oraz Monte Carlo.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie informuje, że od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

Mistrz Rzemiosł Artystycznych to wyróżnienie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasłużonym rzemieślnikom posiadającym znaczny i uznany dorobek artystyczny. Miło nam poinformować, że w tym roku tytułem tym zostali uhonorowani nasi znakomici rzemieślnicy: Józef Majerczyk oraz Jacek Kurczab.

Strona 5 z 65