poniedziałek, 30 październik 2017 08:23

Film podsumowujący wyjazd uczniów naszej szkoły do Niemiec

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym wyjazd naszych uczniów na praktyki do Niemiec.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w zakładce PROGRAMY oraz na stronie naszej SZKOŁY.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z pobytu dostepną TUTAJ.

 

wtorek, 24 październik 2017 15:14

Jeszcze o Forum Przedsiębiorców

Pisalismy już o udziale przedstwicieli rzemiosła w VIII Formum Przedsiębiorców Małopolski. Polecamy obszerną relację w Dzienniku Polskim.

Na drugim zdjęciu widoczni m.in. prezes Janusz Kowalski, Tomasz Kowalik i Tadeusz Dąbrowski. Zdjęcia wykonał Andrzej Banaś.

Jak w ostatnich latach zmienił się polski transport? Jakie wyzwania niesie za sobą nowoczesna technologia używana w transporcie? Jak polskie firmy dostosują się do tych zmian? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy VIII Forum Przedsiębiorców wśród których byli przedstawiciele MIRiP – prezes Janusz Kowalski wraz z z-cą Tadeuszem Dąbrowskim oraz z-ca dyrektora Tomasz Kowalik.

wtorek, 24 październik 2017 09:32

Obraduje Rada Ochrony Pracy

Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczy dziś w Warszawie w obradach Rady Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.
Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a kadencja Rady trwa 4 lata. Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy:
x ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
x wyrażanie stanowiska na temat programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,
x opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy,
x inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii,
x występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy,
x ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym - człowiek w środowisku pracy.
Na zdjęciu obok prezesa Kowalskiego, Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

W dniu 19 października odbyła się Finałowa Gala regionalnego etapu Konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w której z ramienia MIRiP uczestniczył z-ca dyrektora Tomasz Kowalik.

Promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, a także zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy – to główne cele konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, który od 18 lat organizuje Państwowa Inspekcja Pracy przy współudziale partnerów społecznych. Podczas Gali zaprezentowane zostały firmy, które zmagać będą się w ogólnopolskim finale konkursu. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem pracodawców i osób kierujących pracownikami. Jak podkreślali uczestnicy konkursu, wizja poddania się dobrowolnej kontroli przez PIP w ramach konkursu początkowo wzbudzała obawy. Okazało się jednak, że kontrole były bardzo pomocne w polepszeniu warunków pracy a inspektorzy pełnili bardziej funkcję doradczą niż kontrolną, co spotkało się z aprobatą pracowników zatrudnionych w kontrolowanych firmach.

piątek, 20 październik 2017 09:46

# 30 lat Erasmus

Aby realizować projekty finansowane przez Unię Europejską, pracownicy MIRiP stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji.

W ubiegły piątek, tj. 13 października w Warszawie odbyło się szkolenie dotyczące zarządzania projektami mobilnościowymi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanych na zasadach Programu Erasmus+. Od roku 2017 pojawiły się istotne zmiany dotyczące umów zawieranych pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności. Znajomość tych zmian jest niezwykle istotna dla MIRiP, ponieważ już od 1 listopada rusza nowy Projekt dla naszych uczniów: „Nauka w połączeniu z praktyką gwarancją lepszego startu w dorosłość!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany wyjazdy dla 37 uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia MIRiP odbędą się w latach 2018/2019.

czwartek, 12 październik 2017 15:38

Przedsiębiorco! Już niedługo zmiany w VAT!

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poradnikiem dotyczącym zmian w VAT – wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla przedsiębiorców. Materiał pochodzi ze spotkania zorganizowanego przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie w której uczestniczyła Główna Księgowa MIRiP Pani Renata Jędrzykiewicz.

Materiał do pobrania TUTAJ

czwartek, 12 październik 2017 12:44

Oglądajcie Barometr Bartusia

Dziś w Dzienniku Polskim jest zamieszczona rozmowa z Januszem Kowalskim, prezesem naszej Izby. Prezes przekonuje Czytelników, że nie nauczymy dobrze zawodu bez sprawdzania kwalifikacji. Rozmowe tę można zobaczyć także w programie "Barometr Bartusia". Wystarczy wejść na stronę: www.dziennikpolski24.pl

W zakładce Magazyny jest cykl "Baromert Bartusia"

Pobierz PDF

czwartek, 12 październik 2017 12:39

Inaugoracja roku szkoleniowego w OHP

Tegoroczna ogólnopolska inauguracja roku szkoleniowego 2017/2018 w Ochotniczych Hufcach Pracy odbyła się w dniu 11 października Krakowie. W uroczystościach uczestniczył z-ca prezesa Tadeusz Dąbrowski oraz z-ca dyrektora Tomasz Kowalik.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w miejscu szczególnym - Sanktuarium św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, który jest patronem Ochotniczych Hufców Pracy. Inaugurację rozpoczęła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Komendant Główny OHP Marek Surmacz. Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Hufców Krzyszfofa Świerczka odpowiedziały wszystkie Komendy Wojewódzkie z całej Polski, które przybyły do Krakowa aby wziąć udział w uroczystości.

W programie "Barometr Bartusia", którym co czwartek porusza tematy gospodarcze wystąpi Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości. Zbigniew Bartuś - dziennikarz Dziennika Polskiego w specjalnym studio przeprowadza wywiady z znaczącymi osobami polskiej gospodarki. Z Januszem Kowalskim rozmowa dotyczyła rynku pracy. Poinformujemy o czasie emisji programu.

wtorek, 10 październik 2017 10:44

Targi Złotniczo-Jubilerskie Gold Expo

W dniach 5-7 października w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbywały się Targi Gold Expo, największa w Polsce impreza poświęcona branży jubilersko – złotniczej. Tegoroczna edycja, organizowana przez Fundację Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej, odbyła się pod hasłem „Bądź tam gdzie branża, bądź tam gdzie tradycja, bądź z nami”.
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, podczas otwarcia targów poparł działania Fundacji związane z dbałością o zachowanie unikatowych umiejętności złotników i jubilerów, stanowiących niematerialną wartość dziedzictwa narodowego. Podkreślił, że organizacje rzemiosła muszą wspólnie dbać o to, aby mistrzowie złotnictwa przygotowywali młode pokolenia dobrych fachowców, którzy zapewnią przyszłość tej pięknej branży.
Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Janusz Kowalski, zaznaczył, że w związku ze stale rosnącym zainteresowaniem wystawców targami, tegoroczna edycja odbywa się w dwóch halach wystawowych. Dodał również, że rzemiosło, a szczególnie branża jubilerska musi pokazać, że istnieje i będzie istnieć, bo zapotrzebowanie na sztukę będzie zawsze, a ludzie zawsze będą chcieli się ubierać u dobrych fachowców.

poniedziałek, 09 październik 2017 11:46

Słoneczny festyn pod patronatem MIRiP

W dniu 07.10.2017 r. w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Mackiewicza 15 w Krakowie odbył się Słoneczny Festyn dla dzieci i młodzieży, którego tematem przewodnim był świat rzemiosła. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, na prośbę Dyrektora szkoły Pani Renaty Rausińskiej, a zwłaszcza jej zastępczyni Pani Joanny Arciszewskiej, z którą Izba współpracowała wielokrotnie w latach ubiegłych, objęła patronatem to wydarzenie a także została jego sponsorem.

Strona 28 z 40