środa, 21 lipiec 2021 16:01

Zebrania Zarządu MIRiP

Pod przewodnictwem prezesa Janusza Kowalskiego odbyło się zebranie Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Omawiano stan przygotowań do zmian statutu Izby (ma się to odbyć podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego planowanego na wrzesień br) oraz sprawy bieżące Izby.

środa, 21 lipiec 2021 14:15

Posiedzenie Komisji Statutowej MIRiP

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pod przewodnictwem prezesa Janusza Kowalskiego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Statutowej pracującej nad nowym statutem. Dyskusja dotyczyła nowych propozycji nadesłanych przez poszczególne cechy.

piątek, 16 lipiec 2021 15:09

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych

Przesyłam informacje o dofinansowanym szkoleniu z zakresu zamówień publicznych. Serdecznie proszę o podesłanie treści maila dla członów zrzeszonych z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jeśli Państwo wyrażą chęć również mogą przystąpić do szkolenia.

piątek, 16 lipiec 2021 14:32

Prezes Janusz Kowalski w NBP

Prezes Janusz Kowalski złożył wizytę w Narodowym Banku Polskim, Oddział w Krakowie. Dyrektor Oddziału Katarzyna Basiak-Gała zaprosiła prezesa Kowalskiego do wielkiego projektu promocji Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP.

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pod przewodnictwem przewodniczącego Janusza Kowalskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W sali Cechu Rzemiosł Spożywczych Na Kotłowem odbyła się konferencja mająca na celu promocję przyjętego przez Radę Ministrów programu pn. Polski Inkubator Rzemiosła. W konferencji udział wzięła udział m.in. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

29 czerwca 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego zawnioskował w piśmie skierowanym do Pana Jarosława Gowina - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o pilne usprawnienie i zmodyfikowanie systemu informatycznego za pośrednictwem, którego w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia ze wszystkich okresów wymaganych do ustalenia średniego zatrudnienia.

 

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie uprzejmie informuje, że uległ zmianie termin rozpoczęcia kolejnego Kurs pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

wtorek, 29 czerwiec 2021 07:39

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r. uroczyście zakończyliśmy przy ul. Rzeźniczej rok szkolny 2020/2021.

W dniu 27 czerwca b.r. odbyła się jak co roku 40 Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę do Częstochowy pod hasłem: Rzemiosło z Maryją i Józefem do Jezusa.

W sobotę 26 czerwca 2021 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Cechu Krawców i Pokrewnych Zawodów w Krakowie. Po złożeniu wymaganych przepisami sprawozdań ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. W okresie sprawozdawczym do Cechu wstąpiły cztery osoby. Obecnie stan liczebny Cechu wynosi 17 osób.

Dziś, tj piątek 25 czerwca 2021 r. miała się odbyć konferencja mająca na celu promocję przyjętego przez Radę Ministrów programu pn. Polski Inkubator Rzemiosła. W konferencji udział mieli wziąć udział m.in. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii i Piotr Mazurek, pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Do oczekujących  na spotkanie w sali Cechu Rzemiosł Spożywczych Na Kotłowem, na pół godziny przed jego rozpoczęciem dotarła wiadomość, że pani minister w trybie natychmiastowym została wezwana do Warszawy, więc na spotkanie nie dotrze. Rzemieślnicy swoje uwagi do programu i tak wypowiedzieli i prześlą do ministerstwa.

Strona 14 z 69