W siedzibie MIRiP odbyło się zebranie Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie, któremu przewodzi prezes Janusz Kowalski. Najważniejszym punktem obrad była informacja o przygotowaniu Krakowa do sezonu turystycznego. Te informacje zaprezentowały pracownice Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Więcej informacji:

http://krakow.pl/aktualnosci/230168,1893,komunikat,wiosenne_forum_turystyki.html


Biuro wielickiego cechu informuje, iż w dniu 17 maja 2019 rok odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce podczas którego zostały wybrane na 4 letnią kadencje władze Cechu. W zebraniu uczestniczył Andrzej Dębowski członek Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Poniżej przedstawiamy nowe władze Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce.

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie przesłało sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Sprawozdawczego członków Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie.

Na Strzelnicy Pasternik odbyły się doroczne strzelania o tytuł króla kurkowego AD 2019. Zwyciężył Adam Rajpold pokonując finale Dariusza Kaczmarczyka i Rafała Kowala.

Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa oficjalnie otworzył kiermasz rzemiosła urządzony przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie z okazji zbliżającego się Święta Rzemiosła. Kiermasz potrwa do 26 maja.

W czwartek 16 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wybranej na Walnym Zgromadzeniu KKK w dniu 6 maja br. Walne Zgromadzenie wybrało prezesem Wiesława Jopka. Wybrano też członków Rady KKK oraz członków Komisji Rewizyjnej i Kupieckiego Sądu Koleżeńskiego. Przypomnijmy, że Grzegorz Mielnicki, wiceprezes MIRiP został powołany w skład Rady KKK.

Prezes Janusz Kowalski uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Najwięcej dyskusji wzbudził trzeci punkt porządku obrad: Nowe formy świadczenia pracy, a zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prezes Janusz Kowalski zabrał głos wdyskusji. Można go wysłuchać wchodząc na poniższy link. Prezes Kowalski mówi w czasie od godz. 13.12,24 do 13.16,23.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#DD74575883BC1B99C12583F900305FED

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”, które odbędą się 29 maja 2019 r. (środa) w godz. 10.00 – 14.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.

W Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem europosłanki Róża Thun i posła Józef Lassota, dotyczące eliminacji nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC i nie egzekwowanie Wytycznych KNF z 16.12.2016.
Organizatorami spotkania są: Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych - Związku Rzemiosła Polskiego, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Automobilklub Polski, Polska Izba Motoryzacji.
Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował Tadeusz Dąbrowski, wiceprezes MIRiP i wiceprzewodniczący OKRM ZRP.

Już 19 maja 2019 o godz. 17:00 w Auditorium Maximum UJ, przy ul. Krupniczej 35 w Krakowie, odbędzie się kabaretowe show pt. „BEZ PARDONU... kabaret - piosenka.”

Konkurs plastyczny pt. „Jakie znasz zawody?” na etapie regionalnym (obszar województwa małopolskiego), adresowany był, jak w latach ubiegłych, do dzieci w wieku przedszkolnym. W tym roku łącznie nadesłano 82 prace z 13 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Strona 10 z 40